Nordwin College koerst op duurzaamheid

'Wij inspireren en leren mensen op met passie en vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie wereld'

Duurzaam is een van de kernwaardes van Nordwin College. Het is onze overtuiging dat duurzaam handelen, leven en ontwikkelen de juiste manier is. Duurzaam zit in ons hart. We spreken elkaar aan op goed en ongewenst gedrag. We vinden het belangrijk om duurzaam met elkaar en met de omgeving om te gaan.

Werken aan duurzaamheid betekent voor ons dat we inzetten op een gezonde economie en een groene maatschappij, met daarin gezonde en gelukkige mensen.

Eco-Schools

Om het brede palet aan activiteiten rond duurzame ontwikkeling een zichtbare plek te geven binnen de locaties van Nordwin College, werken we met het zeven stappenplan van Eco-Schools. Op elke locatie is een Eco-Team actief om de stappen te doorlopen en het keurmerk de Groene Vlag te behalen. Lees meer

Hoe doen wij dat?

Lees het hieronder:

Eco-Schools: Groene Vlag voor Nordwin College

Eco-Schools

Eco-Schools is hét internationale duurzaamheidskeurmerk voor scholen. Wereldwijd zijn er al meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 49.000 deelnemende scholen in 64 landen. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO.

Student-led change

Eco-Schools is gebaseerd op het principe 'student-led change'. Dat betekent dat leerlingen een heel belangrijke rol vervullen in de verandering die een school ondergaat. Er moet ruimte zijn om te experimenteren met eigen oplossingen en handelingsperspectieven. Met een focus op gedrag en educatie daagt de Eco-Schoolsmethodiek uit tot het nemen van zeer veelzijdige maatregelen binnen de mogelijkheden van de school. De leerlingen/studenten gaan zelf op zoek naar hoe het geregeld is in de school en wat er beter kan rondom verschillende duurzaamheidsthema’s.

Eco-Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Zij maken duurzaamheid bespreekbaar en brengen de school in beweging naar een nieuwe situatie. Dit leidt tot verrassende inzichten en maatregelen die echt effect sorteren. De leerlingen enthousiasmeren medeleerlingen, schoolpersoneel en ouders en vormen zo het begin van de verandering. Deze methodiek is gebaseerd op ISO 14001. Kern van de ISO-systematiek is dat de organisatie zélf aangeeft wat die gaat doen en dat gemonitord wordt of de gestelde doelen worden gehaald en de voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd.

Groene Vlag

Na het doorlopen van het zevenstappenplan wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor de Groene Vlag. Dit is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Deelnemende scholen kunnen in Nederland drie niveaus bereiken, brons, zilver en de Groene Vlag.

Internationaal

Dit keurmerk is officieel erkend door de Verenigde Naties. Het programma wordt ondersteund door het United Nations Environment Programme (UNEP). Wereldwijd zijn er 14.000 Groene Vlaggen op meer dan 40.000 deelnemende scholen in 53 landen. Hiermee worden zo’n 11 miljoen scholieren en studenten en 800.000 leraren bereikt.

Nordwin College

Alle VMBO-groen en MBO scholen van Nordwin College en het kantoor van de Centrale Diensten hebben in 2012 en 2013 de Groene Vlag behaald. Op elke locatie is een Eco-team aanwezig. Dit Eco-team is een soort van werkgroep die Eco-Schools binnen de school coördineert en stimuleert. Het Eco-team bestaat uit leerlingen/studenten en docenten.

Bekijk voor meer informatie de website www.eco-schools.nl

> Terug naar boven

Het verhaal van...

Klaas de Vries

Locatie: Nordwin College Leeuwarden | MBO 3&4 | Life Sciences
Functie: Facilitair Medewerker

In januari werkt Klaas de Vries 25 jaar bij Nordwin College, en in die tijd zag hij flink wat veranderingen langs komen! Op 8 november 2016 gingen we bij hem langs (toevallig op zijn verjaardag) en vertelde hij vol trots over zijn functie. Elke dag staat hij voor nieuwe uitdagingen. Graag laat hij zien wat hem bezighoudt en hoe hij duurzaamheid toepast in zijn werk.

Klaas vertelt dat hij een uitleen voor materialen heeft ontworpen en deze samen met zijn collega’s heeft gerealiseerd, inclusief zelfgemaakte gereedschapskisten, een receptie en kantoortje waar alle leerlingen, studenten en docenten welkom zijn die gereedschap nodig hebben. Bij de bouw van de materialenruimte, voorheen een klaslokaal, is volop gebruik gemaakt van materialen die eigenlijk weggegooid zouden worden, zoals oude plafonds.

Naast het managen van de uitleen zorgt Klaas ervoor dat de omgeving rondom Nordwin College er altijd piekfijn uit ziet. ‘Maar’, zo zegt Klaas, ‘we moeten het wel sámen doen’. Het ene moment is het afval netjes gesorteerd zodat de composthoop echt alleen compost bevat, en het volgende moment zijn er ook allemaal plastic flesjes en potjes tussen te vinden waardoor het ‘afval’ niet meer kan worden gebruikt als compost.

De tip van Klaas: ‘Medewerkers, studenten en docenten: let erop dat het afval goed wordt gescheiden, zo besparen we een hoop tijd en geld – schaars goed dat we dan weer ergens anders aan kunnen besteden!’

Klaas de Vries

 


 

KlaasdeVries.

Cor van Vilsteren en Johan Visser

Locatie: Nordwin College Leeuwarden | VMBO-groen
Functies: Docent en instructeur Dierhouderij en beheerders van het dierenverblijf

Tijdens de rondleiding met Klaas de Vries troffen we de 2 vrolijke medewerkers Cor van Vilsteren en Johan Visser bij Nordwin College Leeuwarden en al gauw volgde een leuk interview met deze twee mannen die beide erg veel passie hebben voor hun vak!

Vol trots vertellen ze wat hun tijdens en naast het lesgeven op Nordwin College bezighoudt en blijken ze veel meer te zijn dan alleen docent en instructeur op Nordwin College. Cor en Johan doen samen echt hun best om het leven van een ander een stukje makkelijker te maken en dragen zorg voor mensen die last hebben van een fobie, bijvoorbeeld voor vogels of voor spinnen.

Daarnaast zorgen Cor en Johan voor de aanschaf en het verzorgen van de dieren door ze voldoende voer, hooi en stro te geven. Samen onderhouden ze alles binnen en rond het dierenverblijf en timmerde ze een nieuwe zolder in elkaar, restaureerde ze het knaagdiereneiland volledig en realiseerde ze een verblijf voor de kippen.

Binnen hun werk zijn Johan en Cor erg bewust bezig met duurzaamheid, niets wordt zomaar weggegooid en Johan en Cor zijn echte supporters van recyclen! Alle restjes die de leerlingen weggooien uit de kantine en alle restjes van het kooklokaal krijgen de varkens, de kooien maakte ze van oude reclame borden van Cambuur én een windmolen op het dak van het dierenverblijf werd gerealiseerd dankzij een prijs die twee MBO 3&4 studenten hadden gewonnen!

Wat ook erg bijzonder is aan dit dierenverblijf is dat ze al 7 jaar over een zoönosen certificaat beschikken die is uitgegeven door de Gezondheidsdienst voor dieren! Hiermee zijn ze het enige dierenverblijf van Nordwin College die dit heeft en voldoen ze aan alle eisen voor het tegengaan van zoönosen (ziektes en infecties tussen mens en dier).

Daarnaast staan Johan en Cor altijd klaar voor alle studenten, zo vertelt een student. Heb je een vraag of wil je gewoon even kletsen, bij Johan en Cor mag je altijd binnen lopen! 
 Cor en Johan

Gerard Tamminga

Locatie: Nordwin College Heerenveen | MBO 1&2                                                     Functie: Docent, coach, broedzorgcoördinator en terreinbeheerder van ‘De Ierdswei’

Gerard Tamminga is werkzaam bij Nordwin College in Heerenveen en geeft les aan de studenten van MBO 1&2. Op 21 november liepen we een dagje mee tijdens een praktijkles in het natuurgebied van Vogelwacht Heerenveen en Oranjewoud. Vol passie vertelt Gerard over zijn werk en leid hij samen met de studenten ons rond door het gebied.

Om 2 uur kwamen we aan in de Ierdswei in Heerenveen waar een groep van 11 studenten op ons stond te wachten. De studenten gingen op deze dag een corridor zagen om zo een doorgang te creëren van het broedgebied naar het foerageergebied van de oeverzwaluw. In het zelfde gebied bevindt zich ook een speciale oeverzwaluwwand waar zo’n 120 gaten in zitten om oeverzwaluwen te stimuleren om hier te broeden. De studenten ontwikkelde naast een doorgang voor de oeverzwaluw, ook een schuilplaats voor de ijsvogel, zodat deze in alle rust kan broeden. 

Naast lesgeven is Gerard Tamminga ook betrokken bij zo’n 15 projecten, verzorgt hij natuurexcursies voor kinderen én heeft hij zijn eigen bedrijfje Grienkant.frl in Heerenveen, waarbij hij ecologische scans maakt, gebied studies en veldonderzoek doet.

Gerard is een echte coach voor de studenten en vind het heel belangrijk dat zijn studenten pas de Proeve van Bekwaamheid afleggen wanneer ze er écht klaar voor zijn en daardoor kunnen de leerlingen straks met een goed gevoel Nordwin College verlaten.  

De klas van Gerard Tamminga


Hetty Sinnema

Locatie: Nordwin College Leeuwarden | MBO 1&2                                                 Functie: Docent, coach en lid Ondernemersraad 

Hetty Sinnema is 10 jaar werkzaam bij Nordwin College en geeft momenteel les aan MBO 1&2 in Leeuwarden en is daarnaast coach en lid van de ondernemersraad van Nordwin College. Op 8 december 2016 gingen we bij haar langs voor een gezellig praatje.

Hetty werkt 3 dagen in de week bij Nordwin College en runt daarnaast haar eigen organisatie, waarbij ze dieren opvangt in haar vogelasiel ‘De Fûgelhelling’ in Ureterp. Sinds 1975 biedt ze hier hulp aan zieke, gewonde, verzwakte of ouderloze vogels en zoogdieren en jaarlijks worden hier wel zesduizend dieren opgevangen! Naast het bezoek van De Fûgelhelling is het ook erg leuk voor excursies, kinderfeestjes, schoolreisjes of voor het huren van een zaal.

Naast leidinggeven aan 60 vrijwilligers, het coachen van leerlingen en lesgeven, heeft ze zelf ook 4 kinderen en studeert ze pedagogische didactiek. Hetty is ontzettend trots op de interactie met leerlingen en de successen die ze met de leerlingen haalt en heeft momenteel 14 coach leerlingen uit het 1e jaar.

Met alles wat Hetty onderneemt, draagt ze echt wat bij aan een duurzame maatschappij waarin mens en dier voorop staan en is ze een echte coach in hart en nieren!

Hetty SInnema


Het duurzaamheidsteam Nordwin College Heerenveen

Locatie: Nordwin College Heerenveen | MBO 1&2

Maandag 21 november 2016 was de aftrap van dé duurzaamheidsweek van Nordwin College MBO 1&2 in Heerenveen en samen met het duurzaamheidsteam van Heerenveen, blikte wij terug op een zeer geslaagde week, waarbij alles maar om één ding draaide; duurzaamheid!

Het duurzaamheidsteam van Heerenveen bestaat uit Siska Lubach, Haaije Pieter van de Wal, Jan Snijder, Ilse Mylius, Inkje Draaijer, Gerard Tamminga, Jan Wiersma, Willem Bits, Johan Diever, Elly Saakstra en Metti Straatsma en samen hebben ze een fantastische week georganiseerd.

De duurzaamheidsweek werd geopend door een optreden van Syb van der Ploeg en Piter Wilkes en werd gevolgd door een aantal zeer leuke en interessante activiteiten zoals een eco-opdracht, praktijklessen over vleermuizen en zwaluwen, een workshop over duurzaam wonen en up cycling, een heerlijke lunch van weedburgers en een bezoek aan Future Fuels.

Daarnaast organiseerde Friesland College op dinsdag een duurzame lunch voor de studenten, vonden er gastlessen plaats over de duurzame toekomst van de boer, MPS, Fair Trade en Jongerenpanel Duurzaam Fryslân. Ook brachten de studenten een bezoek aan Le Roy-tuin, boerderij ‘Betonpleats’, Verhagen, Technea en Omrin.

Het duurzaamheidsteam van Heerenveen heeft de week fantastisch georganiseerd en was een groot succes, op naar volgend jaar!

Duurzaamheidsweek Heerenveen


Cindy Postma

Locatie: Nordwin College Buitenpost | MBO 1&2                                                       Functie: Docent, mentor, coördinator Internationalisering en voorzitter Ecoteam Buitenpost

Sinds 9 jaar is Cindy Postma werkzaam bij Nordwin College en naast het lesgeven aan studenten is Cindy ook mentor, coördinator Internationalisering én de zeer bevlogen voorzitter van het Ecoteam van Nordwin College Buitenpost. Op 15 december gingen we bij haar langs en vertelde Cindy over haar passie voor duurzaamheid en het onderwijs.

Cindy verteld dat ze het erg belangrijk vindt dat studenten goed worden voorbereid op de arbeidsmarkt en dat studenten wereldwijs worden door ze soms letterlijk over de grens heen te trekken. Daarnaast is het zeer essentieel dat het onderwijs aansluit op de vaardigheden en competenties van iedere student, onderwijs is echt maatwerk en dat maakt het juist zo onwijs leuk!

Als voorzitter van het Ecoteam is Cindy zich zeer bewust van de grote rol die duurzaamheid speelt binnen het onderwijs van Nordwin College en daarom wordt er veel aandacht besteed aan onder andere de gezonde kantine van Nordwin College Buitenpost, waar ze onlangs een certificaat voor ontvingen!

In haar werk bij Nordwin College heeft ze heel veel contact met de stagebedrijven van de studenten en is ze erg trots op het feit dat deze duurzame arbeidsrelaties steeds beter worden. Daarnaast vind Cindy het een hele mooie ontwikkeling dat duurzaamheid eerst slechts een begrip was, daarna een stukje in het onderwijs van Nordwin College en dat er nu zelfs duurzaamheidsweken worden georganiseerd en duurzaamheid een keuzedeel is!  

Door allemaal goed te beseffen waar we vandaan komen en welke weg Nordwin College al heeft bewandeld, kunnen we steeds beter kijken naar de toekomst en waar Nordwin College voor staat, zo kunnen er steeds meer mensen en organisaties aansluiten!

Gezonde schoolkantine


Menno Stienstra

Locatie: Nordwin College Leeuwarden | Centrale Diensten                                     Functie: Projectmanager Nordwin College, coördinator Skills en coach Regioleren

Menno Stienstra is intussen al zo’n 13 jaar werkzaam bij Nordwin College en in al die jaren is hij betrokken geweest bij heel veel mooie projecten in en rondom Friesland. Op 19 december gingen wij bij Menno langs en verteld hij bij welke gave projecten hij nu betrokken is.  

De eerste projecten bevinden zich dichtbij Nordwin College Leeuwarden; de herinrichting van de Potmarge zone en de herinrichting van het buitenterrein van VMBO-groen en MBO 3&4 en Life Sciences Leeuwarden.

Gebieden in en rondom Leeuwarden worden niet alleen opnieuw ingericht, maar er wordt ook gekeken in hoeverre het mogelijk is om deze gebieden te benutten voor bijvoorbeeld het telen van gewassen, zoals bij het project ‘City Farming’. Dit is een onderwijsprogramma waarbij studenten van MBO Life Sciences en MBO 3&4 samenwerken aan het telen van gewassen óp het water. Daarnaast is Menno bezig met het project Vruchtgebruik en het project Eetbaar Leeuwarden, waarbij het gaat om samenwerken tussen de burgers en de organisaties die zich bevinden in het gebied.

Menno zet zich hard in voor duurzaam ruimtegebruik en vind het dan ook belangrijk om zich in te zetten voor bijvoorbeeld het project Dak en gevelgroen, Groene Wanden, Drijvende Tuinen rondom het Wetsus gebouw en Operatie Steenbreek, waarbij een grijze leefomgeving wordt vergroent.

Daarnaast houdt Menno zich graag bezig met projecten waar wij als Nordwin College mooier van worden, bijvoorbeeld het organiseren van een groot diner samen met de studenten van Life Sciences tijdens Culturele Hoofdstad 2018 waar 41 boeren het gesprek met elkaar aangaan.

Ook is Menno projectleider van het project School die je Voedt en sinds januari 2017 coördinator van het project Skills, waarbij excellence studenten meedoen aan een wedstrijd en waarbij het beroepsonderwijs en vakmanschap wordt gepromoot.

Door zijn grote talent in netwerken en verbinden, wordt Nordwin College goed op de kaart gezet en is Menno Stienstra een onmisbare kracht voor Nordwin College.

Menno Stienstra


Lies Teuben

Locatie: Nordwin College Leeuwarden | VMBO-groen                                             Functie: Directeur VMBO-groen Leeuwarden

Op maandagochtend 6 januari spraken we met Lies Teuben, sinds 2 jaar directeur bij VMBO-groen Leeuwarden en jaren werkzaam geweest bij Friese Poort in Leeuwarden. Toen ze 2 jaar geleden binnenkwam, was Nordwin College heel erg bezig met het optimaliseren van de bedrijfsvoering, het uitwerken van procedures en het verhogen van de kwaliteit.

Lies haar grootste droom is dat Nordwin College VMBO-groen Leeuwarden bekend komt te staan als de beste VMBO school. Daarnaast vind Lies het ontzettend belangrijk dat de leerlingen die na 4 jaar de school verlaten een hele fijne schooltijd hebben gehad en goede resultaten hebben behaald waarmee ze klaar zijn voor de toekomst.

Het is belangrijk dat iedereen mooie ervaringen opdoet, zorg draagt voor elkaar en voor het milieu en dat leerlingen zó worden klaargestoomd, dat ze echt wat kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Iedereen; leerlingen, medewerkers en eigenlijk de hele samenleving; je mag lol hebben en samen lekker keten, maar je moet je rotzooi wél opruimen! 

Het team van Nordwin College VMBO-groen hebben een schone school hoog in het vaandel staan en zijn een echt voorbeeld voor de leerlingen en lopen niet verder wanneer ze ergens rommel zien liggen, zo laten ze aan leerlingen het goede voorbeeld zien.

Ook thuis speelt duurzaamheid een grote rol. Naast het plaatsen van zonnepanelen en het scheiden van afval, fiets ze ook nog zo vaak mogelijk naar school. Duurzaam voor jezelf én voor het milieu!

Leef vanuit hoop en vertrouwen, dan bereik je samen het meest. Samen gaan we voor goud! 

Lies Teuben Nordwin College Leeuwarden

CJ

> Terug naar boven

Wist je dat...

Wist je dat alle MBO en HBO scholen in Friesland mee gaan doen aan de Elfwegentocht?


Wist je dat de Elfwegentocht van 1 t/m 14 juli is, en dat heel Friesland dan alleen rijdt op duurzame vervoersmiddelen?


Wist je dat al meer dan 100 bedrijven mee gaan doen aan de Elfwegentocht?


Wist je dat we nog goede ideeën nodig hebben om ook met Nordwin College een succes te maken van de Elfwegentocht?


Wist je dat er twee grote bedrijvennetwerken in de provincie actief zijn met duurzaamheid - de Freonen fan Fossylfrij Fryslan en Circulair Friesland?


Wist je dat Nordwin College is aangesloten bij Leren voor Morgen, en dat zij een interessante website hebben? http://lerenvoormorgen.org/


Wist je dat we bezig zijn met een onderzoek naar de Whole School Approach to sustainability, samen met Wageningen Universiteit?


Wist je dat de MBO 1&2 studenten uit Sneek naar de nieuwe klimaatfilm van Al Gore gaan - Truth to Power, de Waarheid aan de Macht?


Wist je dat we op het VMBO-groen in Buitenpost bloemstukjes maken van hergebruikt afval? Zo krijgt het afval een tweede leven!

Bloemstukje van hergebruikt afval


Wist je dat alle eerstejaars studenten van het MBO niveau 2 en entree, de keuzemodule duurzaamheid volgen? Ze krijgen daar opdrachten van en gaan op excursies! Zo proberen we de studenten te laten inzien dat duurzaamheid later ook van pas komt.


Wist je dat we op het VMBO-groen in Sneek de gouden schaal 2018 voor de gezonde schoolkantine al binnen hebben? 


Wist je dat we op het VMBO-groen in Sneek apart blikjes inzamelen en dat de leerlingen die zelf kunnen pletten met een speciaal apparaat?


Wist je dat het VMBO-groen in Sneek maar liefst 358 zonnepanelen op het dak heeft die volop duurzame energie opwekken?  


Wist je dat in bijna alle lokalen op het VMBO-groen in Sneek het licht automatisch uit gaat en we dus veel stroomkosten besparen?


 Wist je dat we in de lessen Voeding en Gezondheid gebruik maken van producten uit eigen schooltuin?


Wist je dat we in Heerenveen met ons eco-team de landelijke eco-bijeenkomst in Den Bosch hebben bezocht? Daar hebben we veel workshops gedaan en daar hebben we ook veel ideeën van gekregen!

ecoteam Heerenveen


Wist je dat alle locaties voor de tweede keer het bronzen en zilveren certificaat van Eco-Schools hebben behaald? Op naar de tweede Groene Vlag!Eco-Schools

 


Wist je dat alle locaties de milieubarometer hebben ingevuld? Hiermee kunnen wij zien hoeveel CO2 wij uitstoten en hoe wij de uitstoot kunnen verminderen.


Wist je dat de locaties Onderwijs Service Bureau MBO 3&4 en MBO Life Sciences Leeuwarden een speciale groene wand heeft? Deze voorziet zichzelf van water en zorgt voor lekker veel zuurstof!

Groene wand


Wist je dat onze locaties Leeuwarden en Heerenveen een gigantische watertank hebben? Hierin wordt regenwater opgevangen en dit wordt hergebruikt!


Wist je dat onze locatie in Buitenpost bezig is met het Anti-roken project? 


Wist je dat Nordwin Heerenveen ieder jaar mee doet met ‘The Battle of the Year’ waarin zij fanatiek voetballen tegen personeelsleden en andere leerlingen uit leerjaar 4?


Wist je dat de leerlingen onze locatie in Leeuwarden het Ecoteam inzetten als maatschappelijke stage?


Wist je dat leerlingen van VMBO Sneek een insectenhotel hebben gemaakt en deze hebben verkocht en de opbrengst hiervan gaat naar het KWF?


Wist je dat de meeste mensen die stage hebben gelopen bij Nordwin College nu aan het werk zijn op het Onderwijs Service Bureau van Nordwin College?


Wist je dat de facilitair coördinator van Nordwin College bewust heeft gekozen voor een Citroën Cactus? Deze stoot namelijk maar 86 gram CO2 per km uit!


Wist je dat facilitair medewerker Klaas de Vries veel meer doet dan het onderhouden van het terrein en Nordwin College in Leeuwarden? Hij heeft bijvoorbeeld helemaal zelf een oud lokaal omgebouwd tot materialenkamer en is een grote fan van hergebruik; zo hoeft er bijna nooit iets nieuws aangeschaft te worden en gaan veel materialen al jaren mee!


Wist je dat ze op locatie Buitenpost fanatiek bezig zijn met duurzame mobiliteit? Een grote groep docenten is sportief en fietst elke dag naar school en samen hebben ze meegedaan aan het evenement ‘Sport op de As’ om geld in te zamelen voor Stichting Leergeld.

Wielerploeg Nordwin


Wist je dat er een Nachttuin wordt gerealiseerd in Aldeboarn onder andere door onze locatie in Heerenveen? Deze tuin wordt geopend in het jaar van KHS 2018!


Wist je dat alle locaties van Nordwin College de Gezonde Kantineschaal van het Voedingscentrum hebben? Ze zijn hard op weg om ook alle deelcertificaten van de gezonde school in de wacht te slepen!


Wist je dat de locaties Sneek, Leeuwarden en Heerenveen van Nordwin College een watertappunt hebben? Hier kunnen leerlingen, studenten en medewerker de hele dag vers water tappen!


Wist je dat het project ‘De school die je voedt’ met succes is afgerond? Steeds vaker vinden we fruit, volkoren producten, fair trade producten, eigen geteelde producten en streek- en seizoensgebonden producten in de kantine.


Wist je dat onze locatie in Leeuwarden de norm heeft dat 25% van een vak gaat over duurzaamheid? Hierdoor krijgt iedere student in elk vak te maken met duurzaamheid.


Wist je dat al onze locaties bijna alleen maar printen op papier met een milieukeurmerk? Onze locatie Centrale Diensten heeft zelfs de ambitie heeft om een paperless office te worden!


Wist je dat duurzaamheid zelfs een plekje heeft gekregen in de lessen wiskunde op onze locatie Buitenpost? Leerlingen in klas 3 & 4 meten het energieverbruik en denken na over hoe dit verminderd kan worden en maken hier een wiskundig verslag van.


Wist je dat onze locaties Leeuwarden, Buitenpost en Heerenveen een lokaal hebben volgens het Lego concept? Duurzame innovatie heeft hier de volle aandacht!

Legolokalen Nordwin College


Wist je dat Nordwin College samen met de buurt en andere scholen het Potmarge gebied gaat herinrichten? Biodiversiteit en duurzaamheid hebben de volle aandacht!


Wist je dat Nordwin in totaal een kleine 100 zonnepanelen op haar daken heeft liggen en daar binnenkort nog 2.000 bij komen? Op onze locatie in Sneek liggen ze al te schitteren in de zon!

Zonnepanelen Sneek


Wist je dat docenten van Nordwin College Buitenpost een 7,6 scoren in het LAKS onderzoek? Dit is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde een 6,7!


Wist je dat VMBO Sneek ieder jaar meedoet aan het jeugddebat? Dit debat wordt ieder jaar georganiseerd door de Nationale Jeugd Raad.


Wist je dat er meer dan 400 bezoekers aanwezig waren tijdens de Dag van de Duurzaamheid op Nordwin College in Leeuwarden? Zelfs onze burgemeester Ferd Crone is langs geweest.

Dag van de Duurzaamheid 2016 - Ferd Crone, Heleentje Swart en Madelon van Kempen

 

> Terug naar boven

Ons netwerk

Wij zijn de onderwijsinstelling die overal in Noord-Nederland als educatieve partner participeert in het thema duurzaamheid. Wij profileren ons als strategische partner in de regio waardoor we vruchtbare verbindingen tot stand brengen.

Een greep uit ons netwerk:

> Terug naar boven