Contact pers

Nordwin College
Afdeling Marketing & Communicatie
Gardeniersweg 2
8922 AA Leeuwarden

058 253 40 00
06 158 22 117, Annet Joosen, perswoordvoerder
communicatie@nordwincollege.nl