Locaties en contact

VMBO-groen en MBO 1&2

Locatie Buitenpost

VMBO-groen en MBO 1&2
Professor Wassenberghstraat 3
9285 PS  Buitenpost
0511 - 54 15 98
infobuitenpost@nordwincollege.nl

 

Locatie Heerenveen

VMBO-groen en MBO 1&2
Domela Nieuwenhuisweg 3
8448 GK  Heerenveen
0513 - 62 30 34
Leslocatie MBO 1&2: Haskeruitgang 105, 8447 CK Heerenveen
0513 - 84 04 95
infoheerenveen@nordwincollege.nl

 

Locatie Leeuwarden

VMBO-groen & MBO 1&2
Jansoniusstraat 2
8934 BM  Leeuwarden
058 - 284 65 71
Leslocatie MBO 1&2: Tadingastraat 3, 8932 PJ Leeuwarden
058 - 253 40 80
infoleeuwarden@nordwincollege.nl

 

Locatie Sneek

VMBO-groen en MBO 1&2
Harste 2
8602 JX  Sneek
0515 - 41 40 95
Leslocatie MBO 1&2: Kaatsland 11
infosneek@nordwincollege.nl

 

MBO 3&4 | Cursussen & Trainingen

Locatie Leeuwarden

Jansoniusstraat 2a
8934 BM  Leeuwarden
058 - 284 65 00
infombo@nordwincollege.nl

 

MBO Life Sciences

Jansoniusstraat 2a
8934 BM  Leeuwarden
058 - 284 65 00
info@mbolifesciences.nl

College van Bestuur en Onderwijs Service Bureau

Gardeniersweg 2
8933 AA  Leeuwarden
Postadres: Postbus 675, 8901 BL  Leeuwarden
058 - 253 40 00
info@nordwincollege.nl

Nordwin Projecten

Gardeniersweg 2
8933 AA  Leeuwarden
058 - 253 40 00
cursus@nordwincollege.nl