Module Bodem en Grasland

Voor dames (en misschien ook heren) die meer willen weten over de bedrijfsprocessen op het moderne agrarische bedrijf organiseren Nordwin College en LTO Noord Vrouw en Bedrijf een leergang ‘verdieping in de melkveehouderij’.

Module Bodem en Grasland

Deskundig beheer van de bodem en de opbrengsten van het grasland bepalen voor een groot deel het inkomen op de boerderij. De grondsoort is daarbij een gegeven waarmee je het moet doen. De opbrengst geldt vaak als de belangrijke maatstaf maar er zijn meer parameters die laten zien hoe je het doet en wat je eventueel nog kunt verbeteren. 

Resultaat

Na het volgen van deze module heb je inzicht in de mogelijkheden tot het creëren van een goede bodem en de factoren die een rol spelen bij het beheer en de opbrengsten van het grasland.

Klik hier voor meer informatie over de cursus.

Terug