Seminair Natuur-inclusieve landbouw

Op 7 november organiseert Nordwin College in Leeuwarden een seminar met praktische workshops voor docenten MBO Veehouderij en bedrijfsleven/stagebieders e.a. partijen, rondom het thema: Hoe kunnen we het natuur-inclusief boeren goed integreren in stageopdrachten?

Tijdens het seminar buigen deskundigen zich over de vraag:

Wat moet de jonge boer van nu weten en ervaren over het natuur-inclusieve boeren?

In aansluitende workshops gaan we (docenten, praktijkmensen en experts) goede, praktische stage-opdrachten opleveren die passen bij de actuele discussie rond Natuurinclusieve Landbouw. Na deze dag worden deze in formats beschreven en landelijk gedeeld, ter inspiratie van MBO-docenten en stage-bieders. Meer nieuws (o.a. ook over het eventueel digitaal volgen van het seminar) en de aanmeldingslink volgen binnenkort!

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het Onderwijsvernieuwings Programma (OVP).

Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie:

Ytje Hoekstra,
T 058 253 4000
E y.hoekstra@nordwincollege.nl

Terug