Cursus Flora & Fauna Wet natuurbescherming, niveau 3

In deze cursus staat de risicoanalyse en de vertaling van de gedragscode naar de praktijk centraal. Zo ook inhoud van het zorgvuldig handelen in de Flora & Fauna Wet natuurbescherming, communicatie, managen en schrijven plan van aanpak.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Terug