Stage: de praktijk als leermeester!

Tijdens hun middelbare beroepsopleiding bij Nordwin College lopen de studenten jaarlijks stage bij bedrijven die hen de kans willen bieden om ervaring op te doen in hun toekomstige beroep. Zo mogelijk zijn dit stages gedurende een schoolperiode van tien weken. Ook stages van één of twee dagen per week komen voor of stages van vier dagen en een zogenaamde ‘terugkomdag’ op school.

Erkende stagebedrijven
We maken uitsluitend gebruik van stagebedrijven die erkend zijn. Voor informatie over erkenning verwijzen wij graag naar de website van het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven: www.stagemarkt.nl.

Zelf kiezen
De studenten kiezen zelf hun erkende stagebedrijf, in overleg met hun studiecoach. De stagecoördinator keurt vervolgens de voorgenomen stage goed en zorgt voor een stageovereenkomst in drievoud. De student, het stagebedrijf en de school tekenen deze overeenkomst.

Begeleiding vanuit de school
Tijdens de stageperiode is de studiecoach degene die namens de school de student op stage begeleidt. Deze studiecoach is verbonden aan de betreffende vakopleiding en neemt tenminste één keer per stage telefonisch contact op en bezoekt het bedrijf tenminste één keer per stage.

BEREIKBAARHEID

Stage MBO niveau 3&4
Stagebureau bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur, telefoonnummer 058 284 65 50.

Stage MBO niveau 1&2
Voor aangelegenheden over MBO 1&2 kunt u contact opnemen met de betreffende locatie: Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden of Sneek.

 

 

Document

 
Aanbod
Cursussen & Trainingen