Toelatingseisen

Wanneer je je vmbo-diploma hebt behaald, kun je naar het mbo. Het niveau van de mbo-opleiding die je gaat volgen, is afhankelijk van de leerweg die je in het vmbo hebt gevolgd. Als aankomend mbo-student heb je recht op toelating tot de door jou gekozen opleiding als je aan deze drie voorwaarden voldoet:

  • aanmelden vóór 1 mei
  • voldoen aan de toelatingseisen
  • meedoen aan de verplichte intakeactiviteiten

Bij aanmelding na 1 mei kan het in enkele gevallen voorkomen dat je niet meer in de gewenste opleiding geplaatst kan worden. 

Entreeopleiding

Heb je nog geen diploma of overgangsbewijs van havo 3 naar 4? Dan start je in een Entreeopleiding. Je moet dan wel op 1 augustus van het startende studiejaar minimaal 16 jaar zijn en nog niet eerder op een niveau 2 opleiding of hoger gestart zijn.

NIVEAU 2:

> diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg
> diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
> diploma vmbo gemengde leerweg
> diploma vmbo theoretische leerweg
> overgangsbewijs naar 4 havo
> diploma Entreeopleiding

NIVEAU 3:

> diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
> diploma vmbo gemengde leerweg
> diploma vmbo theoretische leerweg
> overgangsbewijs naar 4 havo
> mbo-diploma niveau 2 (van een vergelijkbare opleiding)

NIVEAU 4:

> diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
> diploma vmbo gemengde leerweg
> diploma vmbo theoretische leerweg
> overgangsbewijs naar 4 havo
> mbo-diploma niveau 3 (van een vergelijkbare opleiding)

Beperkt aantal plaatsen

Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Dat noemen we numerus fixus. Bij een numerus fixus opleiding is het van belang dat je je vóór 1 mei aanmeldt. Zijn er meer aanmeldingen, dan opleidingsplaatsen? Dan vindt er een loting plaats. Heb jij je voor een numerus fixus opleiding aangemeld, dan hoor je binnen een week na 1 mei van ons of je bent ingeloot of op de wachtlijst bent geplaatst. Meld jij je ná 1 mei aan, dan plaatsen we jou op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst.

Schema toelating tot het MBO  (we lichten dit graag mondeling toe)

Toelatingsbeleid MBO

Het toelatingsbeleid voor het mbo kun je hier downloaden.

Onder- of overgekwalificeerd

Heb je een lager of hoger diploma dan nodig is voor het niveau van je keuze, dan vragen we je om een motivatiebrief te schrijven en een aanbevelingsbrief van je huidige school/instantie toe te voegen. De motivatiebrief en de aanbevelingsbrief kun je hieronder downloaden:

Intake

Als we je aanmeldingsformulier hebben ontvangen, nodigen we je uit voor de intake. Tijdens de intake kijken we samen of de opleiding echt bij je past en op welk niveau je aan de slag kunt.