Studiekosten MBO-opleiding

Een opleiding volgen kost geld. Je moet in elk geval rekening houden met de volgende studiekosten:

  • door de overheid verplicht lesgeld voor studenten die volledig dagonderwijs volgen en op 1 augustus van het betreffende cursusjaar 18 jaar of ouder zijn;
  • kosten voor boeken, dictaten en andere studiekosten (zie Regeling schoolkosten MBO);
  • eventuele reiskosten. 

De regeling schoolkosten en vrijwillige bijdrage kun je hieronder downloaden.

Het is mogelijk om een verzoek te doen voor een betalingsregeling of tot kwijtschelding van de schoolkosten:

Studiefinanciering

Studenten van 18 tot 30 jaar kunnen studiefinanciering krijgen. Voor meer informatie bel je de DUO-infolijn: 050 599 77 55. Ook kun je kijken op www.duo.nl.
Voor de BBL-opleiding is geen studiefinanciering mogelijk!

Stichting Leergeld

Je ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op de hulp van de lokale stichting Leergeld als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen (tot 18 jaar) niet kunnen betalen. Een voorwaarde is dat zij een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Een aanvraag doen kan via deze link.