Studiekosten MBO-opleiding

Een opleiding volgen kost geld. Je moet in elk geval rekening houden met de volgende studiekosten:

  • door de overheid verplicht lesgeld voor studenten die volledig dagonderwijs volgen en op 1 augustus van het betreffende cursusjaar 18 jaar of ouder zijn;
  • kosten voor boeken, dictaten en andere studiekosten (zie Regeling schoolkosten MBO);
  • eventuele reiskosten. 

De regeling schoolkosten en vrijwillige bijdrage kun je hieronder downloaden.

Het is mogelijk om een verzoek te doen voor een betalingsregeling of tot kwijtschelding van de schoolkosten:

Studiefinanciering

Studenten van 18 tot 30 jaar kunnen studiefinanciering krijgen. Voor meer informatie bel je de DUO-infolijn: 050 599 77 55. Ook kun je kijken op www.duo.nl.
Voor de BBL-opleiding is geen studiefinanciering mogelijk!

Stichting Leergeld

Je ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op de hulp van de lokale stichting Leergeld als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen (tot 18 jaar) niet kunnen betalen. Een voorwaarde is dat zij een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Een aanvraag doen kan via deze link.

Regeling Tegemoetkoming studiekosten

Als je ouders/verzorgers een inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt, dan kunnen zij een tegemoetkoming aanvragen voor de verplichte schoolkosten. Jij moet dan op 1 augustus 2017 jonger zijn dan 18 jaar en je moet een BOL-opleiding volgen. Wat moet je ouder of verzorger doen? 

  • Contact opnemen met de Stichting Leergeld in zijn of haar woonplaats. Deze stichting doet dan een onafhankelijke inkomenstoets.
  • Stichting Leergeld stuurt Nordwin College een mail waarin staat dat de inkomenstoets is gedaan en de uitslag (alleen ja of nee).
  • Na goedkeuring van Stichting Leergeld kan je ouder of verzorger contact opnemen met Nordwin College en de tegemoetkoming aanvragen. Het mailadres is steunpunt@nordwincollege.nl of via telefoonnummer 058-2846500.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee iedereen zich tot op latere leeftijd kan blijven ontwikkelen. Het wordt vanaf 1 augustus 2017 in het MBO ingevoerd. Het levenlanglerenkrediet is voor iedereen tot 55 jaar oud die geen recht heeft op studiefinanciering. Je kunt het krediet gebruiken voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of de beroepsopleidende leerweg (BOL) in het MBO.
Meer informatie vind je op de website van DUO.