Keuzedelen

Je hebt iets in je opleiding te kiezen!

 

keuzedeel1.png

Je volgt in je opleiding een groot aantal vakken die alles met je beroep te maken hebben en algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen, die je voorbereiden op een baan. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen!

Vanuit je opleiding krijg je keuzedelen aangeboden waaruit je een keuze kunt maken. Dat kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Bijvoorbeeld een opvolgende opleiding binnen het mbo of een hbo-opleiding.   

keuzedeel2.png

Afhankelijk van jouw opleiding moet je voldoen aan een keuzedeelverplichting. Hieronder zie je per opleidingsniveau het aantal klokuren dat je moeten besteden aan een keuzedeel.

keuzedeel3.png

Keuzedelen hebben een omvang van 240 klokuren of een veelvoud daarvan. Volg je een niveau 1 opleiding dan kies je één keuzedeel van 240 klokuren. Volg je een niveau 2 opleiding dan kies je twee keuzedelen van 240 klokuren. Volg je een niveau 3 of niveau 4 opleiding dan kies je of drie keuzedelen van elk 240 klokuren of één keuzedeel van 480 en één keuzedeel van 240 klokuren. Volg je een niveau 4 opleiding die 4 jaar duurt dan zijn er meer combinaties mogelijk.

Het keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen je MBO-opleiding. Dat wil zeggen dat je elk keuzedeel moet afsluiten met een examen. De hoogte van het examenresultaat is (nog) niet van invloed op het behalen van het diploma. De minister van OCW heeft wel de intentie om keuzedelen voorwaardelijk te maken voor diplomering.

keuzedeel4.png

Als je na je opleiding gelijk aan het werk gaat

Als je na je opleiding aan het werk gaat, kun je je met de keuzedelen onderscheiden van je mede-studenten. Iedereen kan zich in een ander onderwerp hebben verdiept. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan. Met je diploma in de hand kun je aan je toekomstige werkgever laten zien wat je allemaal in huis hebt.

Als je na je opleiding verder gaat leren

Als je na je opleiding een volgende mbo-opleiding wil gaan doen of start met een hbo-opleiding is het slim om tijdens je opleiding te kiezen voor keuzedelen die je daarop voorbereiden. De keuzedelen die je gedaan hebt, kunnen in je volgende opleiding zorgen voor vrijstellingen of kunnen zorgen voor een makkelijkere start.

keuzedeel5.png

Aanbod

Momenteel wordt hard gewerkt om het keuzedelenaanbod van Nordwin College rond te krijgen. Studenten van alle opleidingen kunnen het keuzedeel Duurzaamheid in beroep kiezen. Niveau 2 studenten kunnen daarnaast kiezen uit verdiepende keuzedelen. Zo kan bijvoorbeeld een student Bloem, groen en styling kiezen uit Trends en bloemwerk of Inspelen op innovaties. Niveau 3 & 4 studenten kunnen naast verdiepende keuzedelen ook kiezen voor algemene keuzedelen, zoals bijvoorbeeld: Nederlands, Engels, Duits of rekenen. Niveau 4 studenten kunnen daarnaast kiezen uit keuzedelen gericht op Internationalisering, Ondernemerschap en op doorstroom naar het HBO. Klik hier om ons aanbod te bekijken.

Over de grenzen van je opleiding heen kijken?

Met je opleiding ben je aan het toewerken naar een bepaald beroep. Misschien zie je wel keuzedelen bij andere opleidingen die je heel interessant lijken. Je kunt ook die keuzedelen aanvragen en zo je opleiding nog meer naar je eigen hand zetten. Je kunt het keuzedeel doen als het geen overlap heeft met jouw opleiding en als het georganiseerd kan worden door de school. Bepaalde keuzedelen worden alleen aangeboden bij een minimum aantal studenten. Voor andere keuzedelen geldt een maximum aantal studenten. Informeer hierover bij je teamleider.