Examinering

Proeve van Bekwaamheid

Bij competentiegericht onderwijs doe je Proeven van Bekwaamheid. Je laat dan zien dat je meerdere onderdelen tegelijk in de praktijk kunt toepassen en dat je die voldoende beheerst. De Proeven leg je af in een praktijksituatie bij een bedrijf of op school.

Centraal Examen

Daarnaast doe je Centraal Examen voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels (op niveau 4). Rekenen telt nog niet mee voor de slaag-/zakbeslissing.

Eisen diplomering

Niveau 1

  • Voor niveau 1 heeft het cijfer voor Nederlands en rekenen geen invloed op of je wel of niet je diploma behaalt. 
     

Niveau 2 & 3

  • Doe je een MBO-opleiding op niveau 2 of 3 dan moet het cijfer op Nederlands een 5 of hoger zijn. Het cijfer voor rekenen telt niet mee voor het behalen van het diploma.
     

Niveau 4

  • Volg je een opleiding op niveau 4 dan moet je ook examen doen in Engels. Van de eindcijfers voor Nederlands en Engels mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5) en het andere cijfer moet minimaal een 6 zijn. Het cijfer voor rekenen telt niet mee voor het behalen van het diploma.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding. Of je een voldoende of onvoldoende behaalt op je examen van ieder keuzedeel heeft geen invloed op of je wel of niet slaagt. Een keuzedeel dat je met een voldoende hebt behaald, wordt op je diploma vermeld.

Diploma

Als je alle verplichte onderdelen van je opleiding hebt behaald, dan ontvang je van ons je diploma. Op je diploma staat de officiële benaming van de opleiding. Jouw gegevens worden door ons doorgegeven aan het diplomaregister van DUO.

Ben je jouw diploma kwijt, dan kun je via het diplomaregister van DUO een uittreksel met je diplomagegevens downloaden.