Veenweide

Naar schatting 900 melkveehouders in een kwart van Friesland zoeken naar een oplossing nu hun veenbodem steeds verder inklinkt. Diepontwatering lijkt niet langer de oplossing. De Provincie Fryslân presenteert deze week de veenweide visie. In het project Better Wetter zoekt Nordwin College met diverse partners naar nieuwe verdienmodellen. Lisdodde, Cranberry en veenmos zijn door studenten aangeplant op een demoplek bij het Brûsplak in het Bûtefjild bij Veenwouden.

Bezoekers zijn daar, zodra de Corona geweken is, welkom.   

Eind november volgt een tweede filmpje dat is opgenomen in Duitsland waar eveneens wordt gezocht naar oplossingen.

Terug