Praktijkleren

Er zijn uiteenlopende redenen waarom mensen niet in staat zijn een mbo-diploma of mbo-certificaat behalen. Met praktijkleren zet Nordwin College zich in om deze mensen (weer) aan betaald werk te helpen, want de behoefte aan vakmensen is groot.

 

Wat is praktijkleren?

Bij praktijkleren ontdekt een student - in een op maat gemaakt programma - welke praktijkwerkzaamheden voor hem geschikt zijn om uit te voeren. Deze werkzaamheden voert hij uit bij een erkend leerbedrijf, onder begeleiding van een praktijkbegeleider.

De praktijkwerkzaamheden (werkprocessen) zijn onderdeel van een bestaande mbo-opleiding op niveau 1 of 2. Heeft de student de werkzaamheden met een goed resultaat afgerond, dan krijgt hij een mbo-praktijkverklaring. Deze verklaring vergroot de kans op betaald werk, want het toont aan wat de student kan.

Voor wie is praktijkleren?
Praktijkleren is voor werkenden en werkzoekenden (18 jaar of ouder, met of zonder beperking) zonder een startkwalificatie. Voor hen is het behalen van een volledige mbo-diploma (inclusief Entree, niveau 1) of een mbo-certificaat om diverse redenen (vooralsnog) niet haalbaar. Zij hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een volwassene in de bijstand die alleen basisonderwijs heeft gevolgd
  • een twintiger die zijn opleiding niet kon afmaken en onder zijn niveau werkt
  • een statushouder die nog moeite heeft met de Nederlandse taal

Rol Nordwin College
Bij praktijkleren volgen studenten een gedeelte van een mbo-opleiding van Nordwin College. Zij voeren bij een erkend leerbedrijf onderdelen van de beroepspraktijkvorming (BPV) uit. Nordwin College schrijft de student in op de opleiding en stelt een Onderwijsovereenkomst (OOK) en een Praktijkovereenkomst (POK) op. Ook registreert Nordwin College de student in het Praktijkloket MBO.

Welke leerroutes bieden we aan?

  • Groene Detailhandel – assistent verkoop/retail
  • Voeding – assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
  • Plant, dier & groen – assistent plant, dier of (groene) leefomgeving
  • Groene Logistiek – assistent logistiek
  • Hovenier - Medewerker hovenier

Duur

Praktijkleren is een leerroute op maat. De student doorloopt een intensieve periode van werken en leren bij een erkend leerbedrijf. Omdat elke student andere voorkennis, ervaring en capaciteiten heeft, kent het opleidingstraject geen vaste duur. Gemiddeld zal praktijkleren 3 tot 6 maanden duren.

Aanmelden

Een jobcoach kan iemand aanmelden voor praktijkleren. De jobcoach is de spil tussen de student, het erkende leerbedrijf en Nordwin College. Hij begeleidt de student tijdens zijn hele opleidingstraject.

De jobcoach meldt een student aan via het inschrijfformulier Praktijkleren. De jobcoach legt de voortgang van de student vast in het Praktijkloket MBO. Na het succesvol afronden van de werkprocessen ontvangt de student van de jobcoach de praktijkverklaring en van Nordwin College een mbo-verklaring.

AANMELDEN KLIK HIEr

Meer weten?

Jitske Heeg,
j.heeg@nordwincollege.nl, 058-2846541

Monique van der Schuit, m.vanderschuit@nordwincollege.nl, 058-2846536

.