MBO-paardenhouderij (niveau 2)
MBO-paardensport en -houderij (niveau 3&4)

Paarden zijn je lust en je leven. Heb jij een passie voor paarden en wil je van je hobby je werk maken? Kies dan voor deze MBO-opleiding.

Iets voor jou?

In een paardenhouderij kun je jouw passie voor paarden helemaal kwijt. De verzorging van paarden kost veel tijd, maar dat heb je er graag voor over.

Over de opleiding niveau 2
Op school en tijdens je stage leer je alles over het veilig omgaan met paarden. Van veevoeder en wateropname tot toiletteren en huisvesting. We besteden ook aandacht aan optomen en afstellen van het harnachement en het berijden van paarden. Op het programma staan verder onderwerpen als communicatie, omgaan met klanten en computergebruik. Als je klaar bent, kun je de paarden goed verzorgen en weet je veel over gezondheid en ziekte bij paarden. Bovendien kun je klein onderhoud aan gebouwen en installaties uitvoeren.

Over de opleiding niveau 3&4

Bij deze opleiding is de praktijk erg belangrijk. Daarom zal je regelmatig met opdrachten aan de slag gaan op paardenbedrijven of word je verwacht voor een praktijkles op PMO in Steenwijk. In het tweede leerjaar heb je de mogelijkheid om naar het buitenland op stage te gaan. In drie jaar werk je toe naar de proeve rijden en lesgeven.Dier & Welzijn.jpg

Tijdens de opleiding verdiep je je naast het rijden en lesgeven in onderwerpen als gezondheid en verzorging, voeding en welzijn, het werken met paarden, voortplanting en management. Je leert ook wat er komt kijken bij het runnen van een bedrijf en hoe belangrijk het is dat je klanten tevreden zijn. 

Met dit diploma op zak weet je dat je niet alleen goed voor je paarden moet zorgen, maar ook voor je klanten!

* Een deel van de opleiding kan gegeven worden op een andere locatie. We proberen de opleiding zoveel mogelijk op de locatiekeuze van de student aan te bieden, maar voor sommige vakken moeten we uitwijken naar een andere locatie.

Keuzedelen 
 

Tijdens de opleiding kun je je opleiding verbreden of verdiepen met een keuzedeel. Hiermee maak jij jezelf interessanter voor de arbeidsmarkt. Een keuzedeel is gekoppeld aan een opleiding. Maar een student mag een verzoek indienen om een keuzedeel te volgen dat niet gekoppeld is aan de opleiding die hij doet. Hij kan een keuze maken uit het gehele aanbod van de school. De examencommissie beslist of het verzoek van de student wel/niet wordt gehonoreerd. Of een keuzedeel aangeboden wordt is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Keuzedelen MBO 3&4

(gericht op paardensport en -houderij)

Keurings klaarmaken en Voorbrengen
Keuringen van paarden(rassen) spelen in de sector een grote rol, zowel voor de handel als voor de fokkerij. Paarden worden getoiletteerd volgens rasspecifieke eisen en vervolgens voor de jury gebracht.

Groomen
Dit keuzedeel gaat in op de verzorging en het management van het sportpaard, zowel op stal als tijdens concoursen. Daarnaast doet de beginnend beroepsbeoefenaar gespecialiseerde kennis met betrekking tot internationale concoursen op, zoals internationaal transport, registratie documenten, doping reglementen en verschillende (inter)nationale competities.

Introductie op Natural Horsemanshap
Tijdens dit keuzedeel krijg je meer inzicht in natuurlijk gedrag en (het ontstaan van) afwijkend gedrag bij paarden. De beginnend beroepsbeoefenaar leert om een vertaling te maken van het natuurlijk gedrag van het paard naar de omgang en de welzijnsaspecten in de dagelijkse praktijk.

Lesgeven paardensport op instructeursniveau (op aanvraag)
Dit keuzedeel is een verdieping van het dossier Paardensport en -houderij op het gebied van lesgeven. Je gaat lesgeven op basissportniveau.

Hier vind je meer informatie over de keuzedelen.

Opleiding in cijfers
brochure aanvragen
Aanmelden

Wist je dat? Facebook logo

De opleiding Paardenhouderij een Facebook-pagina heeft? Bekijk de pagina hier.

Beroepsmogelijkheden

MBO niveau 2

Met dit diploma op zak kun je aan de slag bij een:

 • Manege
 • Paardenverhuur
 • Hengstenhouder
 • Africhtingsstal
 • Handelsstal
 • Professionele ruiter/amazone

MBO niveau 3 & 4

Deze studie bereidt je voor op het werk bij hippische bedrijven, zoals maneges, pensionstallen en trainingsstallen. Mogelijke beroepen zijn:

 • Groom
 • Manege-/stalmedewerker
 • Manege-/stalhouder
 • (Manege)instructeur
 • Voervertegenwoordiger
 • Medewerker stamboek


Met een niveau 4-diploma op zak kun je er ook voor kiezen om door te leren op het HBO.

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kunt worden tot een opleiding op niveau 2, 3 of 4? Hier vind je de toelatingseisen.

banner contact MBO.jpg

Banner open dagen