MBO 3&4

Je leert vanuit de beroepspraktijk, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van competenties (vaardigheden). Er is aandacht voor kennis, maar ook voor het ontwikkelen van allerlei persoonlijke, praktische en sociale vaardigheden. We verwachten van je dat je zelf actief deelneemt aan het leerproces. De docenten ondersteunen, stimuleren en begeleiden je hierbij.

Competentiegericht onderwijs

Bij ons MBO staat competentiegericht onderwijs centraal. Dat betekent dat je straks, als vakman of vakvrouw, weet hoe je moet handelen en presteren in een bepaalde beroepssituatie. Daarvoor heb je een aantal dingen nodig, zoals vakkennis, persoonlijke vaardigheden en de wil om een goede prestatie te leveren. Tijdens de opleiding staat het werken in de beroepspraktijk centraal. De inhoud en de manier van lesgeven zijn daarop afgestemd.

Studiebegeleiding


Je eigen studiecoach

Als je een opleiding bij ons volgt, krijg je een ‘eigen’ studiecoach. Die bespreekt met jou je studievoortgang, hoe het met je gaat en hoe je je studie het beste kunt gaan inrichten. Dat gebeurt individueel, maar ook in studiecoachgroepen. Je overlegt met je ‘eigen’ studiecoach bijvoorbeeld over je stage / werk en welke vakken je moet of wilt gaan volgen.

STAP

STAP werkt voor de MBO 1&2 / 3&4 / MBO Life Sciences locatie van Nordwin College in Leeuwarden. STAP begeleidt studenten op verzoek (in overleg met coaches/docenten) in interne en externe trajecten, coördineert de intakes, regelt tussentijdse in- en uitstroom, verzorgt trainingen en treedt op als intermediair in externe (ondersteuning)contacten. STAP maakt gebruik van studenten van opleidingen uit het sociale domein van hogescholen uit de regio die stagelopen en begeleid worden door de Zorgcoördinator en Interne Schoolopleider.

Regioleren
We werken op school met regioleren. Regioleren is een vorm van leren waarbij studenten van niveau 3&4 opdrachten uitvoeren in de praktijk. Echte opdrachten van het bedrijfsleven en overheden in de regio, zodat studenten in contact komen met vraagstukken in een maatschappelijke context. Regioleren leidt tot grotere betrokkenheid bij studenten en bij regionale bedrijven. Bovendien trainen we studenten op deze manier in ondernemendheid en bereiden we hen voor op de arbeidsmarkt.