Studenten krijgen les van sterkste man

Bron: Omrop Fryslân

Wa't foar in swier berop kiest, moat witte dat it wichtich is om mei de goede lichemshâlding oan it wurk te gean. Dêrom krije MBO-learlingen fan it Nordwin College yn Snits les yn ergonomy. Better sein: hoe't jo jo lea goed brûke moatte, bygelyks op it wurk. En fan wa kinne jo dat no better les krije yn hâlding, as fan âld 'Sterkste Man fan Fryslân", Wout Zijlstra?

 

Terug