Studenten van de bbl-opleiding Hovenier krijgen hun diploma helaas nog niet

Afgelopen week hebben we geconstateerd dat 26 studenten van de BBL-opleiding Hovenier de keuzedelen niet hebben afgerond. Deze studenten ontvangen hun diploma daardoor nu nog niet. Door een zorgvuldige controle die we altijd doen voordat studenten aangedragen worden voor diplomering, kwam de fout aan het licht. Dat betekent dat de studenten alsnog hun keuzedelen moeten doen. Dit vinden we belangrijk omdat we garant staan voor de waarde van onze diploma’s. We vinden het erg vervelend dat studenten hier hinder van ondervinden. Op diverse manieren hebben we dit aan hen en aan de praktijkopleiders kenbaar gemaakt.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de studenten hun diploma alsnog op korte termijn behalen. In de komende week bieden we een examentraining en workshops aan. Studenten kunnen in de week van 15 juli een presentatie geven en daarmee de keuzedelen afronden. Voor die studenten geldt, dat zij in juli alsnog hun diploma krijgen. Als studenten door vakantie of andere omstandigheden dan niet in de gelegenheid zijn, bieden we nog een mogelijkheid aan in de laatste week van augustus. Deze studenten ontvangen hun diploma dan in september.

We zijn nog aan het onderzoeken waar de fout precies ligt, maar de problemen hebben hun oorsprong in het verleden. De maanden december 2017 en januari 2018 waren binnen Nordwin College op bestuurlijk niveau hectische maanden, die hun weerslag hebben gehad in de organisatie. In 2018 is een herstelplan opgesteld, waaraan mede in schooljaar 2018/2019 uitvoering is gegeven en op onderdelen nog steeds uitvoering krijgt. Een groot deel van het afgelopen jaar heeft bestuurlijk in het teken gestaan van de uitvoering van het herstelplan. De belangrijke stakeholders, waaronder de Onderwijsinspectie, zijn van die ontwikkelingen op de hoogte. Alhoewel Nordwin College het betreurt dat studenten hinder hebben ondervonden, zijn we blij dat de fout door onszelf is opgemerkt en dat we kunnen werken aan de oplossing daarvan.

Ilona Dulfer
Voorzitter College van Bestuur

Terug