Ruim 1 miljoen euro voor wendbare vakmensen

Opleiders en bedrijven in de voeding en watersector in Fryslân gaan medewerkers en studenten ontwikkelen tot wendbare vakmensen en leven lang ontwikkelen faciliteren. Maandag 22 oktober heeft minister Van Engelshoven ruim 1 miljoen euro RIF-subsidie aan Nordwin College beschikbaar gesteld aan de PPS (publiek private samenwerking) "Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties". Aangevuld met een bijdrage van de provincie Fryslân kunnen de plannen gerealiseerd worden.

Bedrijven en opleiders staan voor een uitdaging. De arbeidsmarkt is dynamisch geworden door krimp en groeisectoren. Door demografische ontwikkelingen neemt het aantal MBO-studenten af. Hierdoor wordt met name in groeisectoren een soepele zijinstroom belangrijk. Medewerkers werken steeds meer in wisselende rollen waarin bovendien een nieuw soort vakmanschap nodig is: wendbaar vakmanschap met als belangrijk element dat medewerkers regie nemen op hun eigen ontwikkeling.

Zeven bedrijven (o.a. FrieslandCampina en Lamb Weston) en opleider MBO Life Sciences (samenwerking tussen Nordwin College en Friesland College) erkennen dat en werken samen in het project ‘Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties’. “Er is een mindshift nodig: Leren en ontwikkelen wordt een basishouding. Het kan elk moment tijdens het werk plaatsvinden, meestal vanuit het initiatief van de werknemer of student. De medewerker neemt regie op eigen ontwikkeling en de opleider krijgt een nieuwe rol in dit proces,” aldus projectleider Peet Ferwerda.

Samen met TNO is een visie ontwikkeld waarin bedrijven lerende organisaties worden die de ontwikkeling van eigen medewerkers en studenten volgens de nieuwe inzichten stimuleren en ondersteunen. MBO Life Sciences faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van de deelnemers door het inzetten van een groot aantal nieuwe werkvormen. Het totaal vormt een rijke leeromgeving.
In een periode van 4 jaar worden visies uitgewerkt, vinden pilots plaats en werken bedrijven en opleiders nauw samen bij het inrichten van nieuwe vormen voor het ontwikkelen van vakmensen.

Door verhoogde wendbaarheid en de juiste mindset zijn voldoende vakmensen beschikbaar om de economische uitdagingen nu en in de toekomst waar te maken.

Deelnemende bedrijven:
FrieslandCampina
Lamb Weston
CSK
Holiday Ice
Royal Steensma
Vitens
Royal Smildefood
Jacobs Douwe Egberts

Deelnemende opleidingen:
MBO Life Sciences (samenwerking tussen Nordwin College en Friesland College)
NHLStenden
Hogeschool Van Hall Larenstein

Deelnemende instanties:
Gemeente Leeuwarden en UWV

Kennispartner:
TNO

In het netwerk “de community of practice” nemen op landelijk niveau 7 ROC’s en 7 bedrijven en instellingen deel.

 

Terug