Vitale Kustzone's, Holwerd aan Zee

Nordwin College, Van Hall Larenstein en Inholland zijn door een goedgekeurd project van het Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving vanaf 1 februari 2017  betrokken bij het project van Stichting Holwerd aan Zee. Het dorp Holwerd legt zich niet meer bij de krimp. Tot nu toe profiteerde het dorp nauwelijks van alle toeristen die voorbijreden richting  de boot naar Ameland. Er is door een groep enthousiaste bewoners een stichting in het leven geroepen die plannen ontwikkelt om dat te veranderen. Andere partners zijn de gemeente Dongeradeel, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.   

Door studenten te betrekken bij het uitwerken van de plannen krijgen we snel meer informatie waar het dorp zijn voordeel mee kan doen. Eén van de eerste activiteiten zal zijn dat studenten van Inholland in diverse andere kustplaatsen gaan kijken wat de succesfactoren zijn. Ook studenten van Nordwin College en Life Sciences gaan een bijdrage inleveren. 

Klik hier om verder te lezen.

Terug