Duurzaam denken en doen in ons onderwijs

Nordwin betekent 'vriend van het Noorden' en dat willen we zijn voor jongeren die nu bij ons op school zitten, maar ook voor mensen (en dieren) die elders leven of na ons de aarde bewonen.... 

Duurzaam doen en denken is ondertussen een stevig verankerd uitgangspunt geworden voor ons onderwijs. En daarmee sluiten we aan op de ambities van de provincie en het bedrijfsleven, omdat deze samen met alle MBO en HBO instellingen en met Campus Fryslân hebben afgesproken dat we van Friesland dé regio van Europa willen maken voor een circulaire economie en een duurzame maatschappij. 

We hebben samen met de EcoTeams van alle locaties veel bereikt in duurzame innovatie. Via deze link kun je lezen wat we met elkaar in de afgelopen tijd hebben neergezet.

Meer info: https://www.nordwincollege.nl/over-nordwin/duurzaamheid 

Terug