Opinie: Het gaat wel degelijk goed met het mbo

Bron: DvhN 8-9-2018

Was de nationale opening een pr-actie om de aandacht af te leiden van echte problemen, zoals Herman Blom op deze plek beweerde? Onzin, zeggen de bestuurders van noordelijke mbo-instellingen, het gaat juist goed.

Zo’n 80 procent van de werkgevers beoordeelt de beroepsvaardigheden van recent afgestudeerde mbo’ers als goed tot zeer goed. Onlangs bracht de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in kaart hoe werkgevers nieuwe krachten inschatten in zaken als vakkennis, houding, inzet en omgang met collega’s. De overgrote meerderheid is tevreden. De waardering voor het mbo is groot.

Glossy
Deze onderzoeken geven een ander beeld dan de boodschap van Herman Blom, die deze week stelde dat het mbo er ondanks ‘uiterlijkheden’ als zo’n nationale start met koning Willem-Alexander eigenlijk beroerd voorstaat. Kort samengevat: het mbo zou niet aansluiten bij de arbeidsmarkt, studenten leren geen vak meer en scholen willen zich vooral ‘glossy’ presenteren.

Achterhaald
Blom schetst een klassiek beeld van vaklui, die moeten leren door doen en dan komt ‘de rest’ - persoonlijke vorming en vaardigheden als ‘op tijd komen en netjes je werk doen’ op de werkplek vanzelf. Maar dat is achterhaald. Modern mbo in een snel veranderende samenleving leidt op voor nu én voor de toekomst, waarin het steeds meer aankomt op zelfstandig denken en anticiperen.

Skills
Niemand weet wat de arbeidsmarkt in 2025 vraagt. Ook nu zijn die 21st century skills belangrijk. In een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau geven afgestudeerde mbo’ers aan dat een goed ontwikkelde persoonlijkheid in hun werk even zwaar weegt als kennis van het vak. Mbo’ers en professionals wijzen op het belang van communicatie, samenwerken en problemen oplossen in werk dat steeds minder op routine drijft.

En die vakkennis? In het SBB-onderzoek is een overgroot deel van de werkgevers ook hierover tevreden. In enquêtes zijn studenten overwegend positief. En: de arbeidsmarkt stelt andere eisen.

Samenwerken
Interessant is een rapport van Berenschot, dat met bedrijven en mbo-instellingen in Friesland en Groningen werkt aan een ‘Human Capital Roadmap’ van het Innovatiecluster Drachten. Wat willen de ‘hightech’ bedrijven die hierin samenwerken? Zij zoeken mensen die kunnen samenwerken in multidisciplinaire teams, waarin veel samenkomt om nieuwe oplossingen te vinden.

Zelfstandigheid
‘Brede vakkennis volstaat. Technische vaardigheden zijn van groot belang, maar door de snelle ontwikkelingen van de (bedrijfsspecifieke) technieken is het aan bedrijven zelf om de verdieping aan te brengen.’ Wat je leert in het ene bedrijf, werkt elders heel anders. Belangrijk zijn adaptief vermogen, zelfstandigheid en zelfreflectie. Hier zit de waarde van onderwijs. Dat leer je niet vanzelf.

Bij dit alles heeft het mbo ook een maatschappelijke opdracht: zo’n half miljoen studenten voorbereiden op een positieve rol in de maatschappij. Of, zoals minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) stelde bij de nationale opening: ‘Het mbo is de plek waar jongeren ontdekken wat ze willen doen én wie ze willen zijn.’

Kansen
Modern mbo biedt kansen. Volgens het recente Bestuursakkoord van de MBO-Raad en het ministerie van onderwijs is het mbo juist ‘de onderwijssector die voor jongeren met uiteenlopende talenten het verschil kan maken, ook voor jongeren met een relatief trage start in het onderwijs.’ Dan is het zaak om talent tot wasdom te brengen. Op ieder terrein, inclusief ‘glossy’ opleidingen die misschien niet meteen de gewenste baan opleveren maar jongeren wel motiveren om zich te ontwikkelen.

Zelfbewustzijn
Onderwijs is een vak. In een rapport van de internationale OESO komt het mbo naar voren als een belangrijke factor in het succes van het Nederlandse onderwijs. Alle reden voor meer zelfbewustzijn dus, en een nationale opening... Docenten én studenten mogen trots zijn op hun scholen, die veel te lang het imago hadden van ‘onderkant van het onderwijs’. De koning ziet het wel. In zijn opening prees Willem-Alexander de bevlogenheid van medewerkers. En voor studenten: ‘Met een goede opleiding ben je heel gewild, dus mbo is een slimme keus.’

Rob Schuur (Noorderpoort), Wim Moes (Alfa-college), Astrid Berendsen (Terra), Albert Bruins Slot (Drenthe College), Kees Heek (ROC Menso Alting), Remco Meijerink (ROC Friese Poort), Carlo Segers (Friesland College), Ilona Dulfer (Nordwin College)

Terug