Friese aanpak schoolverlaters krijgt landelijke waardering

Friese samenwerking tussen scholen voor praktijkonderwijs en het mbo, om het maximale te halen uit kwetsbare leerlingen, krijgt landelijk lof.

Vanmiddag zijn de voorzitters van de VO-Raad en de MBO-Raad, Paul Rosenmöller en Ton Heerts, aanwezig bij de ondertekening van een convenant tussen de zeven scholen voor praktijkonderwijs en de drie mbo-instellingen in de provincie.

Landelijk uniek

De Friese aanpak om leerlingen vanuit het praktijkonderwijs door te laten stromen naar het mbo is landelijk gezien uniek. ,,Wij pakken het provinciebreed aan en dat gebeurt nergens anders in Nederland’’, zegt Abel Veldman van het Friesland College.

De aanpak betekent dat per schooljaar zo’n 25 leerlingen uit het praktijkonderwijs beter geschoold worden. "We experimenteren hier al een jaar of vijf mee, maar nu leggen we het vast’’, aldus Veldman. Friesland College, Friese Poort en Nordwin College maken de overgang tussen praktijkonderwijs en de entree-opleiding van het mbo zo soepel mogelijk, zodat leerlingen niet afhaken. Per leerling wordt bekeken wat bij hem of haar past: een goede begeleiding naar de arbeidsmarkt, of een opleiding op mbo-2 niveau. Veldman, onder andere portefeuillehouder voor niveau-1 opleidingen bij het Friesland College: "We willen samen het beste uit deze kwetsbare leerlingen halen’’.

Bron: Leeuwarder Courant

Terug