Met de studenten naar de Suiker Unie in Vierverlaten

Op 5 december gingen we met alle studenten van Agrarisch Loonwerk, Veehouderij, Akkerbouw en Voeding op excursie naar de suikerfabriek bij Groningen.

Tijdens de bietencampagne lossen hier dagelijks – 24 uur doorlopend – 1000 vrachtwagens met suikerbieten hun vracht. Per dag komt dit neer op 28.0000.000 kg bieten. De bietencampagne duurt 4 maanden.

We kregen uitleg over en bekeken het hele productieproces van biet tot suiker. Voor alle vakrichtingen was dit een leerzame ochtend.

De suiker Unie bij Groningen

Terug