Elf deelnemers halen MBO-diploma bij Staatsbosbeheer

4 juli 2018

Staatsbosbeheer startte samen met Nordwin College en de gemeenten Heerenveen, Opsterland en Ooststellingwerf vorig jaar een BBL-1 traject. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg en dat houdt in dat leerlingen een opleiding volgen die bestaat uit een combinatie van werken en leren. In dit geval een praktijkleerroute in het groen met als werkplek de werkschuur in Jubbega. Van de twaalf haalden er elf de eindstreep. Ze kregen vandaag hun diploma uitgereikt.

diplomauitreiking-jubbega.jpg

De deelnemers hadden weinig toekomstperspectief omdat ze geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hadden. Vier van de elf deelnemers gaan met hun diploma op zak door met het BBL-2 traject; vier andere deelnemers starten straks met een baan buiten Staatsbosbeheer. De andere deelnemers hebben wat meer tijd nodig om te bepalen hoe ze nu verder gaan.

Participatiewet

De drie deelnemende gemeenten en Staatsbosbeheer geven met dit project invulling aan de Participatiewet. Nordwin College verzorgde de theorielessen, waarbij veel aandacht is voor lezen en rekenen aan de hand van de praktijk met aandacht voor materiaalkennis en veilig werken. Hiermee vult deze leerwerkplaats een leegte op waarvoor de maatschappij nog geen oplossing heeft.

Meer informatie

of neem contact met Nordwin College, locatie Heerenveen: Johanna Posseth of Hans Aartsen, tel. 0513-623034

Terug