Pilotproject groene banen in Jubbega

Op 1 november 2017 kwamen onder andere de Inspecteur-generaal van het Onderwijs (Monique Vogelzang) en de directeur MBO van het Ministerie van OCW (Inge Vossenaar) op werkbezoek bij de werkschuur van Staatsbosbeheer in Jubbega. Samen met Nordwin College zijn de boswachters hier een pilot gestart waarin 13 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een éénjarige mbo-1 opleiding volgen. Beide partners willen deze groep mensen helpen om een baan te vinden in de groene sector. Het werkbezoek was o.a. bedoeld om te bespreken hoe de Friese pilot kan worden uitgebreid naar andere delen van het land.

jubbega-pilotproject.jpg

In deze pilot werkt Staatsbosbeheer samen met o.a. de deelnemende gemeenten, Nordwin College, Stichting Lezen & Schrijven, Alles is gezondheid, VBNE, De Landschappen en Helicon. Samen zetten zij zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om een baan te vinden in de groene sector. Het gaat o.a. om jongens en meisjes die negatieve schoolervaringen hebben en in de schoolbanken niet verder komen. Maar ook om mensen die om andere verschillende redenen thuis zijn beland en onder de Participatiewet vallen. Ze hebben doorgaans een achterstand met lezen en schrijven en hebben (daardoor) een verhoogd risico op het leiden van een ongezondere leefstijl.

Leren in de praktijk

In de pilot maken de leerlingen zich de beroepsvaardigheden eigen voor het groene vak. Ze leren dat vooral buiten in de alledaagse praktijk. Daarna rollen ze vanzelf in een nieuwe fase, waar ze min of meer ongemerkt ook aan theorie en lezen en schrijven beginnen. Bijvoorbeeld bij het bestellen van een nieuw raster of het beoordelen van een offerte. Op de werkvloer ervaren ze het leren anders als de zo gevreesde theorie. Het bijzondere aan de pilot is dat de leerlingen hun theorielessen niet op school volgen maar dat de docenten van Nordwin College langs komen bij de ‘werkschuur’.

Ongemerkt lezen en schrijven

In dit leer-werktraject schenken we veel aandacht aan de relatief grote laaggeletterdheid in het groene domein. Lezen en schrijven is onontbeerlijk om mee te kunnen doen op school, in de buurt en op het werk. Daarom is de Stichting Lezen & Schrijven aangehaakt. Ze willen speciaal lesmateriaal voor de groene sector ontwikkelen. Ook Alles is gezondheid.. doet mee omdat laaggeletterdheid en een ongezonde leefstijl (helaas) vaak hand in hand gaan. Zo slaan we drie vliegen in één klap: meer kans op groene banen voor geletterde en gezonde jongeren!

Terug