Nordwin College scoort gemiddeld in de keuzegids MBO 2018

Vandaag verschijnt de nieuwe keuzegids MBO 2018 waarin 1300 opleidingen vergeleken worden op verschillen in baankans én de verschillen in onderwijskwaliteit. Nordwin College scoort dit jaar over de gehele linie gemiddeld.

Oordeel Nordwin College
Met 56,2 punten (2017: 54,5 pt.)staan we dit jaar op de tiende plek van alle groene scholen. Dit jaar tellen de oordelen van de onderwijsinspectie daarbij zwaarder mee dan voorheen. Deze zijn nu goed voor twintig procent van de totaalscore. De andere tachtig procent is het gewogen gemiddelde van de opleidingsscores.

Opleidingen
Alle opleidingen van Nordwin College scoren gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde van MBO-opleidingen op hetzelfde niveau. Deze scores worden gevormd door opleidingsniveaus, instroomgegevens, studiesucces van studenten en het studentenoordeel. De gegevens van het studentenoordeel zijn gebaseerd op JOB-Monitor 2016, de landelijke enquête onder MBO-studenten.
De opleidingen van de groene scholen zijn opgedeeld in vier clusters. Hieronder het oordeel van de Keuzegids voor Nordwin College:

keuzegids 2018 NC.jpg

Opleidingen Dier
Uit onderzoek blijkt dat 37% van de studenten doorleerde na het behalen van het diploma. 55% van de studenten heeft 1,5 jaar na het afstuderen werk gevonden. De baankans voor een Dier-diploma niveau 4 wordt als goed ervaren.

Opleidingen Natuur & Milieu
Van de BOL-gediplomeerden leerde 50% door. Binnen 1,5 jaar na afstuderen heeft 46% werk gevonden met een bruto uurloon van €9,30 en gemiddelde werkweek van 34,3 uur. De kans op een baan na afstuderen wordt door de afgestudeerden met een niveau-4-diploma met een goed gewaardeerd.

Opleidingen Agroproductie
De studenten met een niveau-4-diploma van een van de agroproductie-opleidingen ervaren de kans op een baan goed. 60% heeft na 1,5 jaar ook al werk gevonden met een gemiddelde werkweek van 37,7 uur en een bruto uurloon van €9,90. Van de afgestudeerden leerde 38% door.

Opleidingen Voeding & Vers
Met een bruto uurloon van €11,40 verdienen de afgestudeerden van een Voeding & Vers-opleiding het meest in vergelijking met andere groene opleidingen. Na 1,5 jaar na afstuderen heeft 39% een baan gevonden van gemiddeld 35,6 uur en besloot 59% van de afgestudeerden om door te leren.

Bron: keuzegids Mbo 2018; www.keuzegids.nl 

Terug