Aanmelden MBO-opleiding

Wil je je aanmelden voor een van onze opleidingen? Dat kan digitaal via de onderstaande links.  

Let op! De datum voor het aanmelden voor een MBO-opleiding is verlengd tot 1 mei 2021. Het is belangrijk dat je je vóór deze datum aanmeldt.
Op deze pagina over toelatingseisen lees je daar alles over. 

Kies hier de opleiding waar je je voor wilt aanmelden
Bloem & Styling (niveaus 2, 3 en 4)
Dierverzorging (niveaus 2, 3 en 4)
Dierenartsassistent paraveterinair (alleen niveau 4)
Paardenhouderij (niveaus 2, 3 en 4)
Melkveehouderij (niveaus 2, 3 en 4)
Groen, Grond & Infra (loonwerk) (niveaus 2, 3 en 4)
Plantenteelt (niveaus 2, 3 en 4)
Voeding (alleen niveau 2)
Verkoper (alleen niveau 2)
Groene logistiek (alleen niveau 2)
Natuur & Recreatie (niveaus 2, 3 en 4)
Hovenier (niveaus 2, 3 en 4)
Entreeopleiding (alleen niveau 1)

Wil je je aanmelden voor een opleiding van MBO Life Sciences?

Ga dan naar www.mbolifesciences.nl/aanmelden.

Via de link hieronder ga je naar de algemene aanmeldpagina. Je moet dan nog wel alle gegevens invullen. Dat hoeft niet als je je rechtstreeks via een opleiding aanmeldt.

Ga naar het aanmeldingsformulier

 

Toelatingsrecht

Als student heb je recht om toegelaten te worden tot de mbo-opleiding van je keuze als je:

 • je op uiterlijk 1 mei hebt aangemeld bij de mbo-opleiding.
 • de juiste vooropleiding hebt behaald voordat het mbo-schooljaar begint.
  Met de juiste vooropleiding bedoelen we dat je:
  - een VMBO-diploma hebt (dit geldt voor alle niveaus) of
  - een bewijs hebt dat je de eerste 3 leerjaren van havo of vwo goed hebt doorlopen of
  - een ander diploma of bewijs hebt dat door de overheid is erkend.
 • deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die opleiding.

Op de websites van JOB en LAKS kunnen aankomend mbo-studenten terecht voor de veelgestelde vragen. Klik hier voor meer informatie.