Informatie voor docenten

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben de ontwikkelagenda groenonderwijs 2016-2025 opgesteld. De hierin vermelde ambitie is: Internationaal voorloper blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid. Een concrete doel uit de ontwikkelagenda is het versterken van de internationalisering van het onderwijs.

Daarmee is internationalisering niet een leuke bijkomstigheid maar een must voor de opleiding van de student.

Nordwin College heeft taken internationalisering verdeeld in de verschillende teams en vestigingen. Een vervolg stap is het beschrijven van internationalisering in de teamplannen of vestigingsplannen. Internationalisering wordt daarmee een vast onderdeel van de opleiding.

Om docenten de mogelijkheid te geven om naar het buitenland te gaan maken we gebruik van Erasmus Plus gelden.

Het doel van deze mobiliteiten:

 • Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, vooral waar het cultural awareness en internationale competenties betreft, opdat employability wordt bevorderd.

Andere doelen:

 • Internationalisering binnen Beroepsgericht onderwijs een vanzelfsprekend item maken;
 • Door internationalisering competenties bij medewerkers en studenten vergroten
 • De kennis, gebruik en aanbod van vreemde talen vergroten
 • Het creëren, uitbreiden en in stand houden van internationale netwerken/strategische partnerschappen
 • Kwaliteitsverhoging van het onderwijs
 • Innovaties op het gebied van beroepsgericht onderwijs en bedrijfsleven ervaren, 
 • Kennismaken met de ontwikkelingen binnen de leerbedrijven
 • Regioleren binnen Europa bevorderen
 • Stimulering van samenwerking tussen de AOC’s en groene leerbedrijven in Europa
 • Stimuleren van Europees burger- en ondernemerschap.

Terug naar internationalisering