Internationalisering

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben de ontwikkelagenda groenonderwijs 2016-2025 opgesteld. De hierin vermelde ambitie is: Internationaal voorloper blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid. Een concrete doel uit de ontwikkelagenda is het versterken van de internationalisering van het onderwijs.

Daarmee is internationalisering niet een leuke bijkomstigheid maar een must voor de opleiding van de student. Nordwin College heeft naast duurzaamheid internationalisering hoog in het vaandel staan. Voor meer informatie over de internationale activiteiten van Nordwin College: Download document