Groene Inspiratiedag 2019

5-03-2019

Voor de Groene Inspiratiedag op 5 maart a.s. hebben wij een gevarieerd programma samengesteld met uiteenlopende lezingen en workshops. Het thema van deze dag is ´Groen Duurzaam´. U heeft de mogelijkheid om aan een drietal presentaties deel te nemen en om deze  en andere groene zaken na afloop te bespreken met uw collega’s uit de sector tijdens het netwerkdiner.

Locatie

Nordwin College, MBO Leeuwarden
Jansoniusstraat 2a
8934 BM Leeuwarden

Programma

13.00 – 13.30 uur       Inloop met koffie & thee

13.30 - 14.45 uur       opening door Jans Helmers, locatie directeur 
                                  gastspreker Nico Wissing, landschapsontwerper – groenvisionair – oprichter en eigenaar NL Greenlabel (Megchelen)
                                  Hoe kunnen we toekomstgericht denken en handelen en meetbaar sturing geven op een integrale, duurzame en gezonde leefomgeving?

15.00 - 16.00              Eerste ronde
16.00 - 17.00              Tweede ronde
17.00 - 17.30              Speeddates tussen bedrijven en studenten
17.30 - 18.30              Derde ronde

18.30                          Netwerkdiner
20.00                          Einde

De kosten voor deelname zijn € 45,- per persoon. Met het versturen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de kosten en zult u een factuur ontvangen. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 24 februari. Na deze datum zullen de kosten in rekening worden gebracht.

Wij hopen u en uw vakgenoten te ontmoeten op 5 maart!

Met vriendelijke groet,
Organisatie ‘Groene Inspiratiedag’
Docenten & studenten van Tuin, Landschap & Recreatie

Aanmelden voor deze Groene Inspiratiedag kan via onderstaand formulier.


Klik op het pijltje rechts voor meer informatie over de lezing/workshop.

Gegevens

Presentatieronde 1

Casper Tuinstra / Bedrijfsleider / KWS Infra Leek

Building the Future: stel je eens voor dat wegen in de toekomst nog maar een bouwtijd hebben van dagen in plaats van maanden. Dat een weg circa drie keer langer meegaat. Dat onderhoud en verkeershinder tot het verleden behoren en dat het kabel- en leidingenprobleem én het stedelijke waterprobleem in één keer zijn opgelost. Dit lijkt misschien een scenario voor de verre toekomst, maar niets is minder waar.

Plaatsen vrij: 15

Kees Siderius en Anja Dijkstra / projectleider Tiny Forest / Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN)

IVN zoekt Friese gemeenten om Tiny Forests aan te leggen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos van 200 m2; goed voor biodiversiteit, leefbaarheid en klimaatbeleid. Aangelegd naast een basisschool met een buitenlokaal, zodat er natuureducatie komt voor alle kinderen. In de sessie wordt uitgelegd wat een Tiny Forest is en hoe extra subsidies aangevraagd kunnen worden.

Plaatsen vrij: 14

Arie Koster / Bijenmakelaar / bijenhelpdesk.nl

Bijenbeheer betekent het ontwikkelen van bloemrijke begroeiingen en nestgelegenheid. Van bloemrijke begroeiingen profiteren alle bloembezoekende insecten. Maar er is nog veel meer: Bestuiving door bloembezoekende insecten levert zaden en vruchten voor andere dieren. Om dat in de praktijk te kunnen realiseren zijn nieuwe vakmensen met een groene opleiding nodig. Dat zijn vooral urban greeners die de leefomgeving vergroenen en dat integreren met verschillende (stads)ecologische doelstellingen. Het bevorderen van wilde bijen in relatie tot biodiversiteit in het algemeen is daar een onderdeel van.

Plaatsen vrij: 11

Michiel de Groot / eigenaar, ontwikkelaar / Fryslân Fungies

Een economie als een ecosysteem. Waarin afval niet bestaat, maar een input materiaal is voor een nieuwe cyclus. Dat is de blauwe economie wat Fryslân Fungies op tastbare wijze laat zien door oesterzwammen te kweken op koffiedik. Door middel van verschillende concepten redt Fryslân Fungies zoveel mogelijk koffiedik in Friesland van de afval verbranding en wordt het omgezet naar een heerlijke vleesvervanger, namelijk de oesterzwam.

Plaatsen vrij: 14

Annerie Ruttenfrans / eigenaar, ontwikkelaar/ Adviesbureau Beleef en Weet

Uitheemse planten- en diersoorten die door toedoen van de mens in de Nederlandse natuur terecht zijn gekomen vormen een groot probleem voor de biodiversiteit in Nederland. In de Leeromgeving Invasieve Exoten (LINVEXO) kunnen studenten mbo groen in een virtuele 3D-omgeving kennismaken met een achttal invasieve exoten. De verspreiding en gevolgen hiervan komen hierin uitvoerig aan bod, net als de mogelijkheden voor preventie en de stand van zaken in het wetenschappelijke onderzoek. Het begeleidende lesmateriaal ‘Invasieve exoten in de klas’ bestaat uit een docentenhandleiding, een basis-les en twee verdiepingslessen over ecologie en over bestrijding en preventie van invasieve exoten. In deze workshop maak je kennis met LINVEXO en dit lesmateriaal.

Plaatsen vrij: 13

Drs.Henk Jansen / eigenaar / Elodea, ecologisch adviesbureau

Welke uitdagingen en mogelijkheden bieden steden voor de ecologie?

In het project Eetbare Watertuin op de Watercampus in Leeuwarden, komen water en groen bij elkaar en worden mogelijkheden voor stadslandbouw onderzocht. Een ontwikkeling die landelijk heel erg speelt en die mensen weer probeert te verbinden met hun omgeving. Door het verbouwen van zilte soorten is dit project ook gericht op de zilte landbouw die aan de randen van Friesland in opkomst is.

Plaatsen vrij: 15

ing. Bert van Vuuren / initiatiefnemer/ Natural plastics Creating a circulair economy with a focus on biobased”

Een verandering, zoals een duurzamere manier van werken en producten, geeft bij de mens een natuurlijke weerstand. Door middel van de ervaringen opgedaan in de succesvolle methode Magneet (Green Deal C-199) kunt u deze weerstand versneld aanpakken en aan de slag gaan. Erkende biobased en circulaire toepassingen die via de methode Magneet zijn ingevoerd zullen u inspireren.

Plaatsen vrij: 15

Sjouke Bouius / docent / Terra

Geveltuinen of verticale tuinen zijn een hot item. Het idee is simpel: gebruik de verticale ruimte in de steden om planten te laten groeien en hiermee de stad te vergroenen. In de praktische uitwerking kom je dan nog veel tegen. Een aantal jaren geleden is een Europees project ‘Vertical Plant Life’ opgestart. Terra heeft in samenwerking met Biotechnisch Centre Naklo en de Universiteit van Greenwich een programma opgezet om kennis en ervaring met betrekking tot verticale tuinen uit te wisselen en als lesstof te ontwikkelen. Sensortechnologie, plantkeuze en methodiek zijn uitvoerig geïnventariseerd. Belangrijkste conclusie: voorkom fouten.

Plaatsen vrij: 15

ing. Piet-Jan Ottenhoff / Manager Design Express Nederland / designexpress.eu | vectorworks.nl | cinema4d.nl 

Vectorworks Landschap: de alles-in-een tekensoftware voor creatieve tuin- en landschapsontwerpers. Schets, modelleer en presenteer je ontwerp in 2D en 3D. Werk je plan technisch uit met een maten- en beplantingsplan en bereken vlot alle hoeveelheden. Haal de opdracht binnen met een fotorealistische presentatie of een verhelderende wandeling door je ontwerp dankzij Virtual Reality in Vectorworks.

Plaatsen vrij: 15

Jan Willem Zwart / boswachter / Natuurmonumenten  op Schiermonnikoog

“Waarom boswachters groene pakken dragen.” Een inspiratiesessie van Jan Willem Zwart, die boswachter voor Natuurmonumenten  op Schiermonnikoog is en directeur van Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost is. Cultuur en natuur komen in zijn passie voor de natuur samen.

Plaatsen vrij: 14

Daniel Oord / Project coördinator / www.samenfiks.nl
Andre Beeksma / Stichtingsmanager / www.samenfiks.nl

Hoe krijg je als organisatie meer instroom van jonge vak talenten? Op welke manier kan mijn organisatie een bijdrage leveren aan het optimaliseren van uitdagend, interessant en praktisch beroepsonderwijs? Wat heb ik met de grootte van mijn organisatie te bieden? En wat levert het mij op? Samen FIKS heeft het antwoord. Samen FIKS is de verbinder in Infra en Groen voor de doorgaande leerlijn. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio werken samen aan de medewerker van de toekomst. Van basisonderwijs tot het beroepsonderwijs, overal worden verbindingen gemaakt om de win-win te creëren. Doe, denk en maak mee!

Plaatsen vrij: 15

Wim Hoogendam / Tuinbaas Dekema State Jelsum / initiatiefnemer keuzedeel ‘Groen erfgoed’

De praktijk van de tuinbaas, circulair leven en werken  in verleden en heden. Als tuinbaas op een landgoed of state werken we altijd al circulair. Het lijkt wel of we het wiel weer opnieuw aan het uitvinden zijn. Door zorg te hebben voor je grond door organische afvalstromen te verwerken en opnieuw te gebruiken lopen we niet te zeulen met meststoffen of compostzakken. Waarom snoeiafval afvoeren naar de afvalverwerking als je goed en bruikbaar organische materiaal  kunt hergebruiken op de plek zelf. In deze lezing neem ik u mee in het zelfregulerende vermogen  van een state of landgoed.

Plaatsen vrij: 15

Walid Rahman / directeur / Speelplan en DCTT

Data Control Transponder Technology is een zusterbedrijf van Speelplan BV en is het bedrijf van het managementsysteem ABS.
ABS staat voor Aantoonbaar Beheer Systeem. Met dit systeem kunnen objecten in het openbaar groen, zoals bomen en speeltoestellen, eenvoudig geïnspecteerd, geregistreerd en beheerd worden.

Plaatsen vrij: 14

Plaatsen vrij: 200

Presentatieronde 2

Casper Tuinstra / Bedrijfsleider / KWS Infra Leek

Building the Future: stel je eens voor dat wegen in de toekomst nog maar een bouwtijd hebben van dagen in plaats van maanden. Dat een weg circa drie keer langer meegaat. Dat onderhoud en verkeershinder tot het verleden behoren en dat het kabel- en leidingenprobleem én het stedelijke waterprobleem in één keer zijn opgelost. Dit lijkt misschien een scenario voor de verre toekomst, maar niets is minder waar.

Plaatsen vrij: 15

Kees Siderius en Anja Dijkstra / projectleider Tiny Forest / Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN)

IVN zoekt Friese gemeenten om Tiny Forests aan te leggen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos van 200 m2; goed voor biodiversiteit, leefbaarheid en klimaatbeleid. Aangelegd naast een basisschool met een buitenlokaal, zodat er natuureducatie komt voor alle kinderen. In de sessie wordt uitgelegd wat een Tiny Forest is en hoe extra subsidies aangevraagd kunnen worden.

Plaatsen vrij: 14

Arie Koster / Bijenmakelaar / bijenhelpdesk.nl

Bijenbeheer betekent het ontwikkelen van bloemrijke begroeiingen en nestgelegenheid. Van bloemrijke begroeiingen profiteren alle bloembezoekende insecten. Maar er is nog veel meer: Bestuiving door bloembezoekende insecten levert zaden en vruchten voor andere dieren. Om dat in de praktijk te kunnen realiseren zijn nieuwe vakmensen met een groene opleiding nodig. Dat zijn vooral urban greeners die de leefomgeving vergroenen en dat integreren met verschillende (stads)ecologische doelstellingen. Het bevorderen van wilde bijen in relatie tot biodiversiteit in het algemeen is daar een onderdeel van.

Plaatsen vrij: 15

Michiel de Groot / eigenaar, ontwikkelaar / Fryslân Fungies

Een economie als een ecosysteem. Waarin afval niet bestaat, maar een input materiaal is voor een nieuwe cyclus. Dat is de blauwe economie wat Fryslân Fungies op tastbare wijze laat zien door oesterzwammen te kweken op koffiedik. Door middel van verschillende concepten redt Fryslân Fungies zoveel mogelijk koffiedik in Friesland van de afval verbranding en wordt het omgezet naar een heerlijke vleesvervanger, namelijk de oesterzwam.

Plaatsen vrij: 15

Annerie Ruttenfrans / eigenaar, ontwikkelaar/ Adviesbureau Beleef en Weet

Uitheemse planten- en diersoorten die door toedoen van de mens in de Nederlandse natuur terecht zijn gekomen vormen een groot probleem voor de biodiversiteit in Nederland. In de Leeromgeving Invasieve Exoten (LINVEXO) kunnen studenten mbo groen in een virtuele 3D-omgeving kennismaken met een achttal invasieve exoten. De verspreiding en gevolgen hiervan komen hierin uitvoerig aan bod, net als de mogelijkheden voor preventie en de stand van zaken in het wetenschappelijke onderzoek. Het begeleidende lesmateriaal ‘Invasieve exoten in de klas’ bestaat uit een docentenhandleiding, een basis-les en twee verdiepingslessen over ecologie en over bestrijding en preventie van invasieve exoten. In deze workshop maak je kennis met LINVEXO en dit lesmateriaal.

Plaatsen vrij: 11

Drs.Henk Jansen / eigenaar / Elodea, ecologisch adviesbureau

Welke uitdagingen en mogelijkheden bieden steden voor de ecologie?

In het project Eetbare Watertuin op de Watercampus in Leeuwarden, komen water en groen bij elkaar en worden mogelijkheden voor stadslandbouw onderzocht. Een ontwikkeling die landelijk heel erg speelt en die mensen weer probeert te verbinden met hun omgeving. Door het verbouwen van zilte soorten is dit project ook gericht op de zilte landbouw die aan de randen van Friesland in opkomst is.

Plaatsen vrij: 14

ing. Bert van Vuuren / initiatiefnemer/ Natural plastics Creating a circulair economy with a focus on biobased”

Een verandering, zoals een duurzamere manier van werken en producten, geeft bij de mens een natuurlijke weerstand. Door middel van de ervaringen opgedaan in de succesvolle methode Magneet (Green Deal C-199) kunt u deze weerstand versneld aanpakken en aan de slag gaan. Erkende biobased en circulaire toepassingen die via de methode Magneet zijn ingevoerd zullen u inspireren.

Plaatsen vrij: 14

Sjouke Bouius / docent / Terra

Geveltuinen of verticale tuinen zijn een hot item. Het idee is simpel: gebruik de verticale ruimte in de steden om planten te laten groeien en hiermee de stad te vergroenen. In de praktische uitwerking kom je dan nog veel tegen. Een aantal jaren geleden is een Europees project ‘Vertical Plant Life’ opgestart. Terra heeft in samenwerking met Biotechnisch Centre Naklo en de Universiteit van Greenwich een programma opgezet om kennis en ervaring met betrekking tot verticale tuinen uit te wisselen en als lesstof te ontwikkelen. Sensortechnologie, plantkeuze en methodiek zijn uitvoerig geïnventariseerd. Belangrijkste conclusie: voorkom fouten.

Plaatsen vrij: 14

ing. Piet-Jan Ottenhoff / Manager Design Express Nederland / designexpress.eu | vectorworks.nl | cinema4d.nl 

Vectorworks Landschap: de alles-in-een tekensoftware voor creatieve tuin- en landschapsontwerpers. Schets, modelleer en presenteer je ontwerp in 2D en 3D. Werk je plan technisch uit met een maten- en beplantingsplan en bereken vlot alle hoeveelheden. Haal de opdracht binnen met een fotorealistische presentatie of een verhelderende wandeling door je ontwerp dankzij Virtual Reality in Vectorworks.

Plaatsen vrij: 15

Jan Willem Zwart / boswachter / Natuurmonumenten  op Schiermonnikoog

“Waarom boswachters groene pakken dragen.” Een inspiratiesessie van Jan Willem Zwart, die boswachter voor Natuurmonumenten  op Schiermonnikoog is en directeur van Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost is. Cultuur en natuur komen in zijn passie voor de natuur samen.

Plaatsen vrij: 14

Daniel Oord / Project coördinator / www.samenfiks.nl
Andre Beeksma / Stichtingsmanager / www.samenfiks.nl

Hoe krijg je als organisatie meer instroom van jonge vak talenten? Op welke manier kan mijn organisatie een bijdrage leveren aan het optimaliseren van uitdagend, interessant en praktisch beroepsonderwijs? Wat heb ik met de grootte van mijn organisatie te bieden? En wat levert het mij op? Samen FIKS heeft het antwoord. Samen FIKS is de verbinder in Infra en Groen voor de doorgaande leerlijn. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio werken samen aan de medewerker van de toekomst. Van basisonderwijs tot het beroepsonderwijs, overal worden verbindingen gemaakt om de win-win te creëren. Doe, denk en maak mee!

Plaatsen vrij: 15

Wim Hoogendam / Tuinbaas Dekema State Jelsum / initiatiefnemer keuzedeel ‘Groen erfgoed’

De praktijk van de tuinbaas, circulair leven en werken  in verleden en heden. Als tuinbaas op een landgoed of state werken we altijd al circulair. Het lijkt wel of we het wiel weer opnieuw aan het uitvinden zijn. Door zorg te hebben voor je grond door organische afvalstromen te verwerken en opnieuw te gebruiken lopen we niet te zeulen met meststoffen of compostzakken. Waarom snoeiafval afvoeren naar de afvalverwerking als je goed en bruikbaar organische materiaal  kunt hergebruiken op de plek zelf. In deze lezing neem ik u mee in het zelfregulerende vermogen  van een state of landgoed.

Plaatsen vrij: 15

Walid Rahman / directeur / Speelplan en DCTT

Data Control Transponder Technology is een zusterbedrijf van Speelplan BV en is het bedrijf van het managementsysteem ABS.
ABS staat voor Aantoonbaar Beheer Systeem. Met dit systeem kunnen objecten in het openbaar groen, zoals bomen en speeltoestellen, eenvoudig geïnspecteerd, geregistreerd en beheerd worden.

Plaatsen vrij: 14

Plaatsen vrij: 200

Speeddate ronde

Ja, mijn bedrijf/organisatie wil graag deelnemen aan de speeddate met studenten

Plaatsen vrij: 200

Nee, mijn bedrijf/organisatie wil niet deelnemen aan de speeddate ronde met studenten.

Plaatsen vrij: 195

Presentatieronde 3

Casper Tuinstra / Bedrijfsleider / KWS Infra Leek

Building the Future: stel je eens voor dat wegen in de toekomst nog maar een bouwtijd hebben van dagen in plaats van maanden. Dat een weg circa drie keer langer meegaat. Dat onderhoud en verkeershinder tot het verleden behoren en dat het kabel- en leidingenprobleem én het stedelijke waterprobleem in één keer zijn opgelost. Dit lijkt misschien een scenario voor de verre toekomst, maar niets is minder waar.

Plaatsen vrij: 15

Kees Siderius en Anja Dijkstra / projectleider Tiny Forest / Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN)

IVN zoekt Friese gemeenten om Tiny Forests aan te leggen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos van 200 m2; goed voor biodiversiteit, leefbaarheid en klimaatbeleid. Aangelegd naast een basisschool met een buitenlokaal, zodat er natuureducatie komt voor alle kinderen. In de sessie wordt uitgelegd wat een Tiny Forest is en hoe extra subsidies aangevraagd kunnen worden.

Plaatsen vrij: 14

Arie Koster / Bijenmakelaar / bijenhelpdesk.nl

Bijenbeheer betekent het ontwikkelen van bloemrijke begroeiingen en nestgelegenheid. Van bloemrijke begroeiingen profiteren alle bloembezoekende insecten. Maar er is nog veel meer: Bestuiving door bloembezoekende insecten levert zaden en vruchten voor andere dieren. Om dat in de praktijk te kunnen realiseren zijn nieuwe vakmensen met een groene opleiding nodig. Dat zijn vooral urban greeners die de leefomgeving vergroenen en dat integreren met verschillende (stads)ecologische doelstellingen. Het bevorderen van wilde bijen in relatie tot biodiversiteit in het algemeen is daar een onderdeel van.

Plaatsen vrij: 15

Michiel de Groot / eigenaar, ontwikkelaar / Fryslân Fungies

Een economie als een ecosysteem. Waarin afval niet bestaat, maar een input materiaal is voor een nieuwe cyclus. Dat is de blauwe economie wat Fryslân Fungies op tastbare wijze laat zien door oesterzwammen te kweken op koffiedik. Door middel van verschillende concepten redt Fryslân Fungies zoveel mogelijk koffiedik in Friesland van de afval verbranding en wordt het omgezet naar een heerlijke vleesvervanger, namelijk de oesterzwam.

Plaatsen vrij: 15

Annerie Ruttenfrans / eigenaar, ontwikkelaar/ Adviesbureau Beleef en Weet

Uitheemse planten- en diersoorten die door toedoen van de mens in de Nederlandse natuur terecht zijn gekomen vormen een groot probleem voor de biodiversiteit in Nederland. In de Leeromgeving Invasieve Exoten (LINVEXO) kunnen studenten mbo groen in een virtuele 3D-omgeving kennismaken met een achttal invasieve exoten. De verspreiding en gevolgen hiervan komen hierin uitvoerig aan bod, net als de mogelijkheden voor preventie en de stand van zaken in het wetenschappelijke onderzoek. Het begeleidende lesmateriaal ‘Invasieve exoten in de klas’ bestaat uit een docentenhandleiding, een basis-les en twee verdiepingslessen over ecologie en over bestrijding en preventie van invasieve exoten. In deze workshop maak je kennis met LINVEXO en dit lesmateriaal.

Plaatsen vrij: 15

Drs.Henk Jansen / eigenaar / Elodea, ecologisch adviesbureau

Welke uitdagingen en mogelijkheden bieden steden voor de ecologie?

In het project Eetbare Watertuin op de Watercampus in Leeuwarden, komen water en groen bij elkaar en worden mogelijkheden voor stadslandbouw onderzocht. Een ontwikkeling die landelijk heel erg speelt en die mensen weer probeert te verbinden met hun omgeving. Door het verbouwen van zilte soorten is dit project ook gericht op de zilte landbouw die aan de randen van Friesland in opkomst is.

Plaatsen vrij: 15

ing. Bert van Vuuren / initiatiefnemer/ Natural plastics Creating a circulair economy with a focus on biobased”

Een verandering, zoals een duurzamere manier van werken en producten, geeft bij de mens een natuurlijke weerstand. Door middel van de ervaringen opgedaan in de succesvolle methode Magneet (Green Deal C-199) kunt u deze weerstand versneld aanpakken en aan de slag gaan. Erkende biobased en circulaire toepassingen die via de methode Magneet zijn ingevoerd zullen u inspireren.

Plaatsen vrij: 14

Sjouke Bouius / docent / Terra

Geveltuinen of verticale tuinen zijn een hot item. Het idee is simpel: gebruik de verticale ruimte in de steden om planten te laten groeien en hiermee de stad te vergroenen. In de praktische uitwerking kom je dan nog veel tegen. Een aantal jaren geleden is een Europees project ‘Vertical Plant Life’ opgestart. Terra heeft in samenwerking met Biotechnisch Centre Naklo en de Universiteit van Greenwich een programma opgezet om kennis en ervaring met betrekking tot verticale tuinen uit te wisselen en als lesstof te ontwikkelen. Sensortechnologie, plantkeuze en methodiek zijn uitvoerig geïnventariseerd. Belangrijkste conclusie: voorkom fouten.

Plaatsen vrij: 13

ing. Piet-Jan Ottenhoff / Manager Design Express Nederland / designexpress.eu | vectorworks.nl | cinema4d.nl 

Vectorworks Landschap: de alles-in-een tekensoftware voor creatieve tuin- en landschapsontwerpers. Schets, modelleer en presenteer je ontwerp in 2D en 3D. Werk je plan technisch uit met een maten- en beplantingsplan en bereken vlot alle hoeveelheden. Haal de opdracht binnen met een fotorealistische presentatie of een verhelderende wandeling door je ontwerp dankzij Virtual Reality in Vectorworks.

Plaatsen vrij: 15

Jan Willem Zwart / boswachter / Natuurmonumenten  op Schiermonnikoog

“Waarom boswachters groene pakken dragen.” Een inspiratiesessie van Jan Willem Zwart, die boswachter voor Natuurmonumenten  op Schiermonnikoog is en directeur van Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost is. Cultuur en natuur komen in zijn passie voor de natuur samen.

Plaatsen vrij: 14

Daniel Oord / Project coördinator / www.samenfiks.nl
Andre Beeksma / Stichtingsmanager / www.samenfiks.nl

Hoe krijg je als organisatie meer instroom van jonge vak talenten? Op welke manier kan mijn organisatie een bijdrage leveren aan het optimaliseren van uitdagend, interessant en praktisch beroepsonderwijs? Wat heb ik met de grootte van mijn organisatie te bieden? En wat levert het mij op? Samen FIKS heeft het antwoord. Samen FIKS is de verbinder in Infra en Groen voor de doorgaande leerlijn. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio werken samen aan de medewerker van de toekomst. Van basisonderwijs tot het beroepsonderwijs, overal worden verbindingen gemaakt om de win-win te creëren. Doe, denk en maak mee!

Plaatsen vrij: 14

Wim Hoogendam / Tuinbaas Dekema State Jelsum / initiatiefnemer keuzedeel ‘Groen erfgoed’

De praktijk van de tuinbaas, circulair leven en werken  in verleden en heden. Als tuinbaas op een landgoed of state werken we altijd al circulair. Het lijkt wel of we het wiel weer opnieuw aan het uitvinden zijn. Door zorg te hebben voor je grond door organische afvalstromen te verwerken en opnieuw te gebruiken lopen we niet te zeulen met meststoffen of compostzakken. Waarom snoeiafval afvoeren naar de afvalverwerking als je goed en bruikbaar organische materiaal  kunt hergebruiken op de plek zelf. In deze lezing neem ik u mee in het zelfregulerende vermogen  van een state of landgoed.

Plaatsen vrij: 13

Walid Rahman / directeur / Speelplan en DCTT

Data Control Transponder Technology is een zusterbedrijf van Speelplan BV en is het bedrijf van het managementsysteem ABS.
ABS staat voor Aantoonbaar Beheer Systeem. Met dit systeem kunnen objecten in het openbaar groen, zoals bomen en speeltoestellen, eenvoudig geïnspecteerd, geregistreerd en beheerd worden.

Plaatsen vrij: 13

Plaatsen vrij: 200

Niet alle velden werden correct ingevuld.