Doe mee! Online bodemcollege ‘Duurzaam bodembeheer’

Heb jij een (melk)veebedrijf of akkerbouwbedrijf in Groningen, Friesland of Drenthe? Wil jij je kennis over de bodem en de relatie met bemesting, stikstofemissie, biologie en gewas updaten of verrijken? Het project Van bodemkennis naar bodemkunde biedt een interessant bodemcollege aan.

Een hoogproductief landbouwsysteem dat efficiënt nutriënten gebruikt, ziekten- en plaag ongevoelig is en een positief effect heeft op ecosysteemdiensten. Wie wil dat nou niet? Vanaf je keukentafel, bureau of trekker kun je in drie dagdelen online je kennis vergroten, je laten inspireren en al je vragen stellen. Gerenommeerde bodemdeskundigen geven inzicht in hoe de bodem werkt, bieden oplossingen voor bodemproblemen en vertellen met welke maatregelen je de prestaties van de bodem kunt verbeteren. Het bodemcollege sluiten we af met een veldbijeenkomst. LTO Noord organiseert het bodemcollege in samenwerking met Van Hall Larenstein, Nordwin College en Terra Next. Deelname aan dit college kost 150 euro ex. BTW. De beste experts van o.a. Radboud Universiteit, WUR, Aequator, NMI en Louis Bolk Instituut verzorgen het inhoudelijke deel van alle bijeenkomsten.

Het bodemcollege start dit voorjaar op verschillende data. Deze online leersessies zijn iedere keer specifiek gemaakt voor akkerbouwers, tuinders of veehouders in Drenthe, Friesland en Groningen. Ook op basis van jouw grondsoort (klei, veen, zand) worden de digitale bijeenkomsten op maat gemaakt. Want iedere grondsoort kent zijn eigen specifieke uitdagingen. Na afloop van het bodemcollege heb je voldoende inspiratie voor een eigen plan en strategie voor de bodem onder jouw bedrijf. Deelname aan het bodemcollege ‘Duurzaam bodembeheer’ kan gelden als verlenging voor de licentie gewasbescherming.

Doe je mee? Geef via de website op wanneer jij wilt starten met het bodemcollege: https://vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl/bodemcollege/

Terug