Workshops voor praktijkopleiders

Als praktijkopleider begeleidt u mbo-studenten in de beroepspraktijk. Nordwin College organiseert samen met SBB workshops voor de basiskennis en -vaardigheden die u nodig hebt om studenten te begeleiden. Ze zijn dus bedoeld voor beginnende praktijkopleiders met géén of weinig ervaring in het begeleiden van mbo-studenten.

Individuele basisworkshops
Een basisworkshop voor individuele praktijkopleiders duurt een dagdeel. 

Module 1: Matching en voorbereiding

Leerdoelen
De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • op een goede manier kennis te maken met een student, zodat hij weet wat de student al kan en wat hij wil leren
 • dat het mbo uit verschillende opleidingsniveaus bestaat
 • wat de verantwoordelijkheden zijn als leerbedrijf en wat hij van de school, de student en SBB mag verwachten
 • inzicht te verkrijgen in de rol en taken van de praktijkopleider
 • planmatig werkzaamheden te organiseren die aansluiten op het niveau van de opleiding en het niveau van de student

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • gesprekstechnieken, zoals vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen
 • rol en taak leerbedrijf, praktijkopleider, school en SBB
 • het BPV Protocol: afspraken over wie wat doet tijdens de beroepspraktijkvorming
 • het bpv-plan

Datum: vrijdag 22 november 2019 van 09.00-13.00 uur
Aanmelden: klik hier.

Module 2: Begeleiden

Leerdoelen
De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • de student te motiveren om zich te ontwikkelen
 • de student aan te spreken op zijn gedrag, zonder dat de relatie wordt verstoord
 • een goede instructie te geven

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • motivatie
 • feedback
 • instructie geven

Datum: vrijdag 6 december 2019 van 09.00-13.00 uur
Aanmelden: klik hier.

Module 3: Ontwikkelingsgericht beoordelen

Leerdoelen
De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • een goed en resultaatgericht voortgangsgesprek te voeren met de student
 • bijsturen van de student, onder andere door werkzaamheden af te stemmen op de ontwikkeling/interesse van de deelnemer
 • de student te laten reflecteren op zijn eigen handelen
 • inzicht te krijgen in de valkuilen die een objectieve beoordeling in de weg kan staan, ofwel hoe je tot een objectieve beoordeling komt

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • voortgangsgesprekken voeren
 • beoordelen
 • communicatieve vaardigheden: vragen stellen, luisteren, samenvatten, doorvragen

Datum: vrijdag 17 januari 2020 van 09.00-13.00 uur
Aanmelden: klik hier.

U kunt één of alle drie modules volgen. Als u ze alle drie volgt, dan adviseren wij u met module 1 te beginnen. De workshops worden verzorgd door ervaren workshopleiders van SBB. Deelname is kosteloos.

Incompanyworkshops
Voor groepen van twaalf tot zestien deelnemers organiseert SBB ook incompany workshops.

E-learnings
Naast de workshops biedt SBB ook e-learning aan die u in uw eigen tempo kunt volgen.

De workshops worden aangeboden in Leeuwarden en Heerenveen.

Meer informatie?

https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders

 

Terug