Gazon aanleg en onderhoud

Praktische cursus waarbij onderdelen als de juiste werktechnieken, de juiste verwerking van het materiaal, de werkhouding en de veiligheidsaspecten centraal staan.

Inhoud

Grassoortenkeuze, rassen en eigenschappen; beoordelen van grond, bodemopbouw en waterhuishouding; grondbewerking; zaaiklaar maken; onderhoud bestaande gazons; bemesten; beregening; herkennen en oplossen van problemen en praktijkoefeningen. Onderhoud bestaande gazons; bemesten; beregening; herkennen en oplossen van problemen en praktijkoefeningen.

Doelgroep

Hoveniers/groenvoorzieners/medewerker recreatie.

Groepsgrootte

8

Cursusduur

3 dagen

Prijs

€ 350,- (inclusief lesmateriaal) per deelnemer
De prijs voor meerdere personen/groepen op aanvraag.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden. 

 

Terug