Motorkettingzaag moeilijke velling

Veiligheid voor de bediening staat centraal. Daarnaast het voorkomen van onveilige handelingen voor de omgeving. Bedrijfsklaar maken van de machine en het kunnen voorkomen van storingen en vellen van bomen, met name bomen onder spanning. Met het motorkettingzaag getuigschrift voldoet u aan de ARBO-verplichtingen. U krijgt na het behalen een getuigschrift en een pasje (aantoonbare deskundigheid). Op het pasje staat de gewenste datum voor een herhalingscursus.

Inhoud

De cursist/deelnemer:

  • heeft kennis van de motorkettingzaag

  • kan de machine bedrijfsklaar maken en onderhoud uitvoeren

  • kan op juiste wijze dikkere bomen en hangende bomen vellen met gebruik van juiste velhulpmiddelen

  • kan op juiste wijze hout opwerken wat onder spanning staat

  • kan het werk op veilige en ergonomische wijze uitvoeren met gebruik van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen

  • heeft kennis van milieu, flora en fauna

Doelgroep

Mensen die beroepsmatig regelmatig met de motorkettingzaag zwaardere bomen moeten vellen en die in het bezit zijn van de motorkettingzaag lichte velling.

Groepsgrootte

8

Cursusduur

3 dagen

Prijs

€ 465,- per deelnemer (inclusief lesmateriaal)
De prijs voor meerdere personen/groepen op aanvraag.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

 

Terug