VCA basisveiligheid zelfstudie

Inhoud

Opdrachtgevers en overheidsinstellingen eisen dat u als derde veilig uw werkzaamheden uitvoert. Belangrijk om op de hoogte te zijn van deze voorschriften aangaande veiligheid, gezondheid en milieu. Werknemers en bedrijven moeten daarom in bezit zijn van een VCA-certificaat/diploma. Veiligheid en gezondheidswetgeving, risico’s voorkomen en beheersen, ongevallen voorkomen, gereedschappen en machines, werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen, brand en explosies komen aan bod.

Doelgroep

Alle uitvoerende medewerkers.

Zelfstudie

Het is mogelijk om via zelfstudie uw VCA-diploma te behalen. U krijgt het lesmateriaal thuisgestuurd. Wanneer u de lesstof beheerst kunt u in overleg met de school een examendatum vastleggen.

Prijs

€ 110,- per deelnemer (inclusief lesmateriaal en examen)

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

 

Terug