Boomveiligheidscontroleur

Inhoud

De zorgplicht eist van alle boomeigenaren een periodieke controle van de bomen. Wettelijk kader, stappenplan zorgplicht, gebreken en verzwakkingsymptomen, wondreacties en houtrot, uitvoeren visuele boomcontrole en registratie en bijbehorende rapportage komen aan de orde.

Doelgroep

Iedereen die beroepsmatig bomen moet gaan controleren op veiligheid.

Groepsgrootte

12

Cursusduur

3 dagen, optioneel 1/2 dag examen (Groenkeur). 
Boomveiligheidscontroleren op aanvraag.
09.00-16.00 uur

Prijs

€ 485,- per deelnemer
De prijs voor meerdere personen/groepen op aanvraag.

Optioneel extra:
Examen: 01-01-2020 voor Groenkeur certificaat (halve dag) € 245,-
Boeken:  stadbomenvademecum 3 C Ziekten en aantastingen € 57,-
                digitale oefenmodule (500 vragen) € 24,95

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

 

Terug