Wet natuurbescherming (Flora & Faunawet) niveau 1, 2 en 3 (licentie)

Zorgvuldig handelen is erg belangrijk als je buiten werkt. U komt namelijk in aanraking met wilde dier- en plantensoorten, die worden beschermd door de Wet natuurbescherming. In deze cursus leert u hoe u zorgvuldig handelt tijdens het werk en waarom dit belangrijk is.

 

Inhoud

Wet- en regelgeving, verschillende gedragscodes, de wet rondom soortbescherming, zorgplicht en bijbehorende verbodsbepalingen, diverse beschermde soorten kennen en herkennen, calamiteiten signaleren en doorgeven en afwijkingen melden, werkinstructie vertalen naar praktische toepassing, er worden diverse "casussen" behandeld om u meer inzicht te geven, u wordt uiteraard voorbereid op het examen.

De hele cursus is gebaseerd op de volgende vier gedragscodes:

Gedragscode Flora - en Fauna wet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, gedragscode Flora- en Fauna wet voor Waterschappen, gedragscode Bosbeheer en gedragscode Natuurbeheer.

 

Wet Natuurbescherming niveau 1

Deze cursus is bedoeld voor uitvoerende medewerkers binnen de groenvoorziening en meewerkend voorman.

Groepsgrootte

12

Cursusduur

4 dagdelen

Prijs

€ 375,- per deelnemer. De prijs voor meerdere personen/groepen op aanvraag.
De cursus is inclusief boek, koffie/thee en landelijk erkend examen van AOC Keurmerk. De licentie is 5 jaar geldig.

Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen (digitaal of op papier).

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

 

Wet Natuurbescherming niveau 2

Deze cursus is bedoeld voor opzichters, uitvoerders, beheerders en toezichters van gemeente buitendiensten, hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, terrein beherende organisaties, loonwerkersbedrijven en waterschappen.

Groepsgrootte

12

Cursusduur

4 dagdelen

Prijs

€ 375,- per deelnemer. De prijs voor meerdere personen/groepen op aanvraag.
De cursus is inclusief boek, koffie/thee, lesstof en landelijk erkend examen van AOC Keurmerk. De licentie is 5 jaar geldig.

Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen (digitaal of op papier) en het maken van een schriftelijke examencasus.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

 

Wet Natuurbescherming niveau 3

Deze cursus is bedoeld voor bedrijfsleiders, projectleiders en werkvoorbereiders van gemeentelijke buitendiensten, hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, terrein beherende organisaties, loonwerkersbedrijven en waterschappen.

De cursus kenmerkt zich door de focus op de juridische aspecten rondom het uitvoeren van werkzaamheden onder de gedragscode. Belangrijk hierbij dat men leert hoe je een plan van aanpak opstelt en waar men rekening mee moet houden. Hier zal in de cursus dieper op in worden gegaan. Er zal tevens een oefencasus voorbij komen die jullie gezamenlijk gaan bespreken.

Groepsgrootte

12

Cursusduur

5 dagdelen

Prijs

€ 425,- per deelnemer. De prijs voor meerdere personen/groepen op aanvraag.
De cursus is inclusief boek, koffie/thee, lesstof en landelijk erkend examen van AOC Keurmerk. De licentie is 5 jaar geldig.

Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen (digitaal of papier) en een praktijkcasus die bestaat uit het schrijven van een Plan van Aanpak. Hierin laat de deelnemer zien dat hij/zij op basis van beschikbaar gestelde inventarisatiegegevens van beschermde flora en fauna een risico analyse kan maken en een bijbehorende risicomanagement kan uitvoeren. Dit met als doel de werkzaamheden in te kunnen plannen en uit te kunnen laten voeren zonder dat hierbij schade optreedt aan de aanwezige flora en fauna.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

Herexamen

Mocht u niet slagen voor 1 of 2 onderdelen van het examen, dan kan er een herexamen aangevraagd worden voor het onderdeel waar u voor bent gezakt.

Wet Natuurbescherming niveau 1: € 50,-. Klik hier om u aan te melden
Wet Natuurbescherming niveau 2: € 100,-. Klik hier om u aan te melden
Wet Natuurbescherming niveau 3: € 125,-. Klik hier om u aan te melden

Informatie over deze cursus:

Monique van der Schuit, T 058  284 65 36
E-mail: m.vanderschuit@nordwincollege.nl

Terug