Natuurlijk beheer bermen en besparen op beheerskosten

Flora- & Faunawetgeving

Sinds 2002 is voor het uitvoeren van werkzaamheden in de groenvoorziening de Flora- en Faunawet van toepassing. De doelstelling van deze wet is de bescherming en het behoud van de in het wild levende dieren- en plantensoorten. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren moet men een bestaande goedgekeurde gedragscode te hebben. Wanneer men werkzaamheden in openbaar en stedelijk groen de voorschriften handhaaft en er zorgvuldig wordt gehandeld volgens de gedragscode, dan krijgt men een algemene vrijstelling. In de praktijk blijkt dat medewerkers/opzichters/uitvoerders niet altijd op de hoogte zijn van de in de gedragscode omschreven voorschriften. Deze cursus speelt daar op in.

Inhoud

Waarom overgaan op natuurlijk beheer? Kosten en baten. Welke beheermaatregelen zijn nodig? Bezuinigingen binnen het bermbeheer vormen de uitdaging. Verantwoorde en slimme oplossingen zoeken en vinden, rekening houdend met ecologie, Flora- en Faunawet, burgers en werkbaarheid. Ervaringen uitwisselen, maaibeheer en indicatiesoorten.

Doelgroep

Gemeentelijke medewerkers, beheerders, uitvoerders en/of beleidsmedewerkers betrokken bij het bermbeheer.

Groepsgrootte

12

Cursusduur

4 dagdelen

Data

08.30-12.00 uur

Prijs

€ 345,- (inclusief lesmateriaal)
De prijs voor meerdere personen/groepen op aanvraag.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden. 

 

Terug