Gedragscodes Wet natuurbescherming (niveau 1)

Tijdens deze training wordt een onderdeel van de Wet natuurbescherming behandeld, namelijk de gedragscode groenvoorziening, gedragscode Flora en Fauna Wet voor Waterschappen, gedragscode Bosbeheer en/of gedragscode Natuurbeheer.

 

De cursist:

  • krijgt kennis van de inhoud Wet natuurbescherming.
  • kan beschermde flora en fauna herkennen en heeft kennis van de vaste rust- en verblijfplaatsen.
  • kan invulling geven aan zorgvuldig handelen en heeft kennis van de werktechnieken volgens de gedragscodes.
  • kan samenwerken, overleggen en relevante informatie terugkoppelen naar de uitvoerder, opzichter, beheerder of toezichthouder.

Na het volgen van deze cursus krijgt de cursist een getuigschrift: “Aantoonbaar handelen volgens de gedragscodes (Wet natuurbescherming niveau 1)”.

Doelgroep

Uitvoerende medewerkers en/of specifieke doelgroepen

Duur

4 dagdelen

Locatie

Nordwin College Leeuwarden of in-company

Groepsgrootte

12 personen

Prijs

€ 325,- inclusief lesmateriaal (vrijgesteld van BTW). De prijs voor meerdere personen/groepen op aanvraag

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

Na deze cursus kan men zich eventueel (opnieuw) aanmelden voor het landelijk erkend examen van AOC Keurmerk. Het examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen op papier en kan voorgelezen worden. De behaalde licentie is vijf jaar geldig. Kosten voor dit examen zijn € 50,- per deelnemer.

Terug