Hercertificering Wet natuurbescherming (Flora & Faunawet) niveau 1, 2 en 3 (licentie)

Bent u in het bezit van de licentie Wet Natuurbescherming niveau 1, 2, of 3 van AOC Keurmerk dan kunt u door het volgen van een bijeenkomst her-certificering uw certificaat verlengen voor de komende vijf jaar. U hoeft niet opnieuw examen te doen.

Een verlopen certificaat kan niet via hercertificering verlengd worden. Een nieuw examen is dan verplicht. 

Bij niet tijdig verlengen dient u het examen opnieuw te doen!

Her-certificering/verlenging kan alleen in de laatste 6 maanden looptijd van de huidige certificering!

Inhoud

De volgende onderwerpen komen bij her-certificering aan de orde:

Opfrissen wettelijk kader, soortenkennis, vaste rust- en verblijfplaatsen en jaarrond beschermde nesten, wat is nieuw in de gedragscodes, werkprocessen, omgaan met calamiteiten en uitwisseling van uw praktijkgegevens met uw medecursisten.

Groepsgrootte

20 personen

Cursusduur

1 dagdeel (niveau 1 en 2)
1 dag (niveau 3)

Prijs per deelnemer/aanmelden

€ 110,- niveau 1, klik hier om u aan te melden
€ 110,- niveau 2, klik hier om u aan te melden
€ 195,- niveau 3, klik hier om u aan te melden

Hierna is uw licentie 3 jaar geldig.
De prijs voor meerdere personen/groepen op aanvraag.

Indien u in het bezit bent van een European Tree Worker-diploma, levert deze training 5 ETW-hercertificeringspunten op.

 

Terug