Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)

Inhoud 

Wanneer er hulpverlening in het buitengebied nodig is, vraagt dit andere vaardigheden dan een noodgeval in een stedelijke omgeving. Vaak zijn de werknemers alleen, of met een kleine groep. Hulp is vaak op een grote afstand aanwezig. In deze cursus wordt de deelnemer getraind op het adequaat inschatten van risico's en het correct inschatten en oproepen van professionele hulp. Beperkte eerste hulp handelingen en beginnende brand blussen afgestemd op noodgevallen in het buitengebied.

Doelgroep

Werknemers werkzaam in het buitengebied (bos- en natuurgebieden, landbouwgebieden)

Groepsgrootte

8

Cursusduur

1 dag (inclusief lesmateriaal en getuigschrift)

Prijs

€ 210,- per deelnemer

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

 

Terug