BHV basis EHBO en BOC

Volgens de Arbowet is iedere ondernemer verplicht om de bedrijfshulpverlening (BHV) binnen zijn of haar bedrijf georganiseerd te hebben. In de nieuwe arbowet legt de wetgever een groot deel van de verantwoordelijkheid bij het bedrijf. Uit de risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) moet blijken hoeveel BHV -ers voor uw bedrijf billijk zijn en over welke (specifieke) vaardigheden zij moeten beschikken. Om aan gestelde eisen te voldoen moeten de BHV -ers beschikken over een geldig certificaat.

Steeds vaker gaan bedrijven er toe over meer werknemers tot BHV -er te scholen. Vooral bij die bedrijven waar werknemers individueel en vaak op grote afstand van het bedrijf werkzaamheden verrichten. Denk bijvoorbeeld aan loonbedrijven, wegenbouwbedrijven, agrarische bedrijfsverzorging maar ook medewerkers in de bouw en industrie.

Duur van de cursus

De opleiding is zowel theoretisch als praktisch van aard en bestaat uit 4 dagdelen. Examinering vindt gedurende vier dagdelen plaats en bestaat uit een eerste hulp gedeelte en een BOC-gedeelte (brand, ontruiming en communicatie). Wanneer de cursist dit examen met voldoende resultaat afsluit ontvangt hij/zij een landelijk erkend certificaat.

Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen tijdens de theorie- en praktijklessen aan de orde:

Theorie

  • Alarmering en communicatie 
  • Ontruimingsplannen 
  • Te nemen maatregelen bij brand, rookontwikkeling en verwondingen 
  • Shock, botbreuken, brandwonden, oogletsel

Praktijk

  • Benadering (bewusteloos) slachtoffer (beoordeling vitale functies) 
  • Eerste hulp bij storingen in vitale functies (waaronder reanimatie) 
  • Aanleggen van wonddrukverband en rustgevend verband bij ernstige bloedingen 
  • Situaties naspelen met Lotusslachtoffer 
  • Eerste nazorg bij ongelukken en brand 
  • Het gebruik van kleine blusmiddelen

Kosten

De cursus kost per deelnemer € 229,-. De cursus wordt alleen aan geboden aan groepen.
De cursusprijs is exclusief BTW en inclusief koffie/thee, lesmateriaal, examen en certificaat.

Locatie

De bedrijfshulpverlening cursussen worden verzorgd op diverse locaties en kunnen bij voldoende belangstelling, op een locatie naar keuze worden georganiseerd. Deze cursus kan ook worden verzorgd in Groningen, Drenthe, Flevopolder en Overijssel.

Deze cursussen worden in twee dagen gegeven van 9:00 uur tot ca. 16:30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. Deze wordt echter wel apart berekend.  

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

Voor informatie over deze cursussen bedrijfshulpverlening contact opnemen met

Carolina Hoeksma
Tel. 058 253 40 00
E-mail: c.hoeksma@nordwincollege.nl

Terug