Cursus voor boerinnen / partners op het boerenbedrijf 2018-2019

Veel agrarische bedrijven in Nederland zijn gezinsbedrijven, dat betekent dat gezinsleden meehelpen op het bedrijf, op het bedrijf wonen en de eigendommen vaak verdeeld zijn over meerdere generaties in families. Privé en zaken zijn vaak niet los van elkaar te koppelen. Partners van de boer hebben vaak wat extra kennis nodig om zich het boerenleven ‘eigen’ te maken.

Met meer kennis praat je makkelijker mee over het bedrijf en de belangrijke beslissingen die er worden genomen.

We kunnen cursussen aanbieden voor bestaande groepen ( ca. 15 personen). De onderwerpen kunnen geheel naar wens worden samengesteld.

Een voorbeeld  voor cursusonderwerpen :

  • Vee- management
  • Je rol in het gezinsbedrijf
  • Financiën
  • Natuurinclusieve landbouw
  • Bodem- en graslandbeheer

We kunnen verschillende leerstijlen aanbieden, theorie, praktijk en/of leren via E-learning.

E-learning: heeft als voordeel dat u thuis via de computer of tablet de theoretische lessen met vragen en veelal via filmpjes doorneemt op uw eigen tijd en tempo en dat u in de bijeenkomst gericht vragen kunt stellen aan de expert/docent. Door het E-learning is het leren flexibeler en zijn de contactmomenten effectiever.

We willen uitsluitend kwaliteit aanbieden, de lessen worden didactisch goed opgezet en er wordt naar verschillende leerstijlen gekeken. Dit doen we door een goede voorbereiding, begeleiding en de inzet van kwalitatieve (gast)docenten.

Meer informatie:

Jenneke van der Heide, projectleider
T 058 253 40 00
M 06 10645560
E j.vanderheide@nordwincollege.nl

Terug