Gewasbescherming

Voor het verkrijgen van een vakbekwaamheidsbewijs kunt u deze cursussen volgen. Licentie I en licentie II vormen een gestapeld geheel. Wilt u voldoen aan de eisen van bedrijfsvoeren, dan dient u ook te voldoen aan de eisen van uitvoeren. De bewijzen zijn vijf jaar geldig.

Per 1 augustus 2009 is licentie III hiervan ontkoppeld. Dit betekent dat de vooropleiding uitvoeren en bedrijfsvoeren niet meer verplicht zijn. Om tijdig te verlengen dient u binnen vijf jaar een aantal verlengingsbijeenkomsten te volgen.

Bij niet tijdig verlengen dient u het examen opnieuw te doen!

Welke licenties zijn verplicht?
Gewasbescherming A
(Uitvoeren gewasbescherming, Licentie I)
Iedereen die beroepsmatig bezig is met gewasbeschermingsmiddelen moet beschikken over Licentie I.
Gewasbescherming B (Bedrijfsvoeren gewasbescherming, Licentie II)
Voor een eigenaar of beheerder van een bedrijf, welke bij derden bestrijdingsmiddelen toepast en in het bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming A (Uitvoeren gewasbescherming, Licentie I).

Cursussen en examens
Om aan de eisen voor de verschillende licenties te voldoen kan een aantal cursussen gevolgd worden:

Gewasbescherming A (Uitvoeren gewasbescherming, Licentie I)
Gewasbescherming B (Bedrijfsvoeren gewasbescherming, Licentie II)

Cursusgegevens
Het is ook mogelijk om de voorbereiding op een examen in zelfstudie te doen, zonder de cursus te volgen. Men betaalt dan voor het examen (incl. lesmateriaal) € 175,-. Een eventueel herexamen kost € 100,-. Of de cursussen door kunnen gaan en wanneer ze beginnen hangt af van het aantal aanmeldingen. Een cursus heeft minimaal 15 deelnemers nodig om te kunnen beginnen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende cursussen, de locaties, prijzen ed. 

Gewasbescherming A (Uitvoeren gewasbescherming, Licentie I)
Duur: 40 lesuren
Aanvang: Op aanvraag
Locatie: Leeuwarden
Kosten: € 495,-.
 
Gewasbescherming B (Bedrijfsvoeren gewasbescherming, Licentie II)
Duur: 40 lesuren
Aanvang: Op aanvraag
Locatie: Leeuwarden
Kosten: € 495,-
 

Informatie over deze cursus:

Frans Bos, tel. 058 - 284 65 00, mob. (06) 401 732 03
f.bos@nordwincollege.nl

Valt u onder groen, kunt u contact opnemen met:

Monique van der Schuit, T 058  284 65 36
m.vanderschuit@nordwincollege.nl

Terug