College van Bestuur

Nordwin College wordt geleid door een College van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit twee leden, zij vormen het bevoegd gezag. De samenstelling en taakverdeling binnen het College zijn als volgt:

De heer drs Ton (A.J.H.M.) Stierhout, voorzitter.
Aandachtsgebieden: Organisatieontwikkeling, Bedrijfsvoering, Internationalisering en Externe relaties.

Mevrouw Ir. Annet (A.) van den Broek, lid.
Aandachtsgebieden: Onderwijs (-kwaliteit en –innovatie) en Marketing & Communicatie.

Voorzitter College van Bestuur
De heer Ton Stierhout
t.stierhout@nordwincollege.nl
058 - 253 40 00
Twitter: @TonStierhout
LinkedIn: Ton Stierhout

Lid College van Bestuur
Mevrouw Annet van den Broek
a.vandenbroek@nordwincollege.nl
058 - 253 40 00

Bezoekadres Nordwin College Postadres Nordwin College
Gardeniersweg 2 Postbus 675
8933 AA Leeuwarden 8901 BL Leeuwarden